Session 17

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 17 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Mind-blowing

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • travelling
 • temples
 • overwhelmed

Listen to Harry and Feifei explaining the expression 'mind-blowing'. As you listen, answer these questions:

1. Where is the place that Harry liked best?

2. Why does he like it so much?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

መርሓባ! እዚ፡ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ሓሳባትኩም ንምግላጽ ዝሕግዘኩም መደብ English Expressions እዩ። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። ሎሚ 'mind-blowing' ዝብል መግለጺ-ሓሳብ ክንርኢይ ኢና። ትርጉሙ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትብሉ? ትርጉሙ ንምፍላጥ ሓቢርና ንከታተል። ፌይፌይን ሃሪን፡ ብዛዕባ ሃሪ ዝበጸሖ ቦታታት የዕልሉ ኣለዉ። ሃሪ ካብ ኩለን ቦታታት ኣብሊጹ ዝፈትዋ ኣየነይቲ ክተከውን ትኽእል ትብሉ?

Harry
And the expression we are going to look at in this programme is 'mind-blowing', or, 'to blow your mind'.

Feifei
To blow your mind! We'll look at what it means and when you can use it. So anyway, Harry, I've heard you really like travelling.

Harry
Me? Yeah, I love travelling, to be free. Yeah, I've travelled.

Feifei
Where have you been?

Harry
All over: Europe, South East Asia, North Africa, Central America.

Feifei
So, which was the best trip?

Harry
Hard to say, they were all great in their own way, but I think my trip to Cambodia really stands out.

ሃሪ ናብ ብዙሕ ቦታታት በጺሑ'ዶ ይኸውን? ብርግጽ፡ ብዙሕ ሪእዩ እዩ። ካብ ኩለን ፍሉይ ጦብላሕታ ዝገደፈትሉ ግን ካምቦድያ እያ? ስለምንታይ ንምፍላጥ ሓቢርና ንከታተል። 

Feifei
Why's that?

Harry
Well, it's got scenery, beaches, nice food and all that stuff, but the temples at Angkor Wat – well, they just blew my mind.

Feifei
They blew your mind?!

Harry
Yeah, it's an amazing place. It's got incredible statues, roads, waterways all abandoned in the forest. Truly mind-blowing.

Feifei
But what does it mean – mind blowing; it blew your mind?

Harry
Oh right. Well, when something is so incredible, so surprising that we stop and wonder about how amazing it is, we can say it's mind-blowing, or that it blew our minds, as though our brains have broken down because they are so overwhelmed.

Feifei
I see. So what else can be mind-blowing?

Harry
Anything amazing: a painting, a film, a story.

Feifei
And what about nature – the ocean, the planets, the insect world?

Harry
Yes, the unexplored ocean depths, the size of the other planets, the huge number and variety of insects - those things are all totally mind-blowing if you stop and think about them.

እምበኣር ሃሪ ነቲ ኣብ ኣንግኮር ዋት ኣብ ካምቦድያ ዝርከብ ኣብያተ መቕደስ 'mind-blowing' ኮይኑ ረኺቡዎ።'Mind' ሓንጎል 'blow' ድማ ምፍንጃር ማለት'ዩ። ስለዚ፡ እቲ ዝተዓዘብናዮ ወይ ዝተሞኮርናዮ ኣዝዩ ኣደናቒ ካብ ምዃን ዝተላዕለ ብጣዕሚ ከምዝተገረምና ንምግላጽ እንጥቀመሉ መግለጺ ሐሳባት'ዩ። ንሓደ ነገር ከም መግለጺ ቃል ክንጥቀመሉ ንኽእል። ከም ግሲ'ውን ሓደ ነገር ንኣእምሮይ 'blow' ጌይሩዎ ክንብል ንኽእል። ቀጺልና፡ ተወሳኺ ኣብነታት ክንሰምዕ ኢና፡

Examples
The latest tablet computer has an incredible camera and loads of other mind-blowing features.

The battle scenes in the new film were amazing. I couldn't believe the realistic graphics. They just blew my mind.

One of the most mind-blowing things about the universe is the distance between the planets in our solar system.

Harry
So, to finish off, I thought I'd give you a mind-blowing fact about space and the universe - Something that will really blow your mind.

Feifei
OK, let's hear it.

Harry
Did you know that every hour, the universe expands by a billion miles in all directions?

Feifei
It gets bigger by one billion miles in all directions?! That is mind-blowing.

Harry
I know - just mind-blowing.

Feifei
I've got a very different one for you about insects – cockroaches.

Harry
Cockroaches? Yuck! What is it?

Feifei
Well, cockroaches can live for several weeks without their heads.

Harry
They can live without their heads?! Well, that's just blown my mind.

ኣብዚ ሃሪን ፌይፌይን ዘቕረብዎ 'mind-blowing' ሓቂታት እንታይ ርእይቶታት ኣለኩም? 'mind-blowing' 'ዶ ኣይመስልኩምን? ንስኻትኩም'ክ፡ እታ ናይ መወዳእታ፡ ንኣእምሮኹም 'blew your mind' ዝገበረቶ፡ ሓዳሽ ነገር ዝተመሃረኩማ መዓስ ኔይራ? ንምዃኑ'ኽ እንታይ'ኮን ኔይራ ትኸውን? ኣብ ዝመጽእ መደብ 'English Expressions' ክሳብ ንራኸብ፡ ብሰላም ጽንሑ።

Answers

1. Harry liked Cambodia best.

2. The temples are very beautiful.

How do I use it?

We use 'mind-blowing' to describe something that is so amazing it can be difficult to understand. It is an adjective which is made up of two words that are always joined by a hyphen.

The view from the top of the mountain was mind-blowing.

The parachute jump was a mind-blowing experience.

This food it's delicious, it's absolutely mind-blowing.

Mind-blowing

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ሕረ

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Over to you!

Have you had any mind-blowing experiences? Have you ever been somewhere mind-blowing? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • Travelling
  ምጉዓዝ

  Temples
  ቤት ምቕደሳት

  Amazing
  ኣገራሚ

  Overwhelmed
  ተመሰጠ

  Unexplored
  ዘይተበጸሐ

  The universe
  ኣድማስ