BBC navigation

Кереметтүү Кыргызстан

Соңку жаңыланышы: 3-май, 2012 - 17:14 GMT

Кереметтүү Кыргызстан

  • Кыргызстандык фотожурналист Бектур Стамкуловдун «Кереметтүү Кыргызстан» деп аталган сүрөттөрүнүн түрмөгү тоолуу өлкөнүн кооз аймактары жана шаарларын чагылдырат.

Тектеш темалар

BBC © 2014 Эскертүү: Би-Би-Си сырткы интернет сайттардын мазмуну үчүн жоопкер эмес.

Бул баракча кошумча стили менен камсыздалган акыркы интернет браузер аркылуу оңой көрүнөт. Азыркы браузер аркылуу ушул беттин мазмунун көрүп жатканда, визуалдык материалды толук көрө албайсыз. Браузерди жаңыртып тургула же кошумча стилди иштеткенге аракет кылгыла.