Athscríbhinn den ghearrthóg An Fháinleog Caibidil 6

6. Is fearr rith maith ná drochsheasamh.
Tá mé buíoch de gach aon duine a chuaigh i dteagmháil liom. Tá mé buíoch de gach aon duine a thug freagra orm. Sea, ghéill mé don rómánsachas agus ghéill mé don mhaoithneachas. Maith dom é. Ní raibh neart agam air. Chorraigh an nádúr iontach mé. Is léir gur spreag mo chuid cainte sibh. Mhol cuid agaibh mé agus cháin cuid agaibh mé. Scríobh Róisín Rua go raibh an ceart agam bheith dóchasach. Scríobh sí go raibh an ceart agam daoine a spreagadh. Thaitin an scéal léi. Dúirt sí gur thaitin an scéal go mór léi. Thaitin na fáinleoga léi. Bhí sí féin ag amharc ar na fáinleoga agus í ag scríobh chugamsa. Thug an scéal dóchas di, a dúirt sí. Thug an scéal misneach di. Spreag an scéal chun gnímh í. Ní ghéillfeadh sí don éadóchas. Rachaidh sí i mbun gnímh, a deir sí. Déanfaidh sise rud éigin le cás na timpeallachta a chur ina cheart.

Ní raibh gach aon duine ar aon tuairim léi, áfach. Scríobh Daoi20 nach raibh ciall ar bith agam. Scríobh sé go raibh mé ag cur dallamullóg orm féin. Dúirt sé go raibh mé ag cur dallamullóg ar an phobal! Dúirt sé nach raibh maith ar bith sa rómánsachas. Dúirt sé nárbh fhada go mbeadh an fháinleog agus gach éan eile ar domhan marbh. Bhí an téamh domhanda ag tarlú, a dúirt sé. Fíric a bhí sa téamh domhanda. Bhí orainn aghaidh a thabhairt ar an fhadhb. Ní raibh réiteach na faidhbe le fáil sa rómánsachas. Níorbh fhiú bheith maoithneach, a mhínigh sé. “Is fearr rith maith ná drochsheasamh,” a dúirt sé. Is fearr rith maith ná drochsheasamh. Tá ciall leis sin, nach bhfuil? Luíonn sé le réasún.

Sin é an donas a bhaineann liomsa. Is duine stuama mé. Is duine ciallmhar mé. Is eolaí mé. Is fíric í a scríobh Daoi20. Fíric. Níl éalú ar fhíricí, an bhfuil? Níl éalú orthu más eolaí thú – agus is eolaí mise. Is fearr rith maith ná drochsheasamh. Tá an abairt sin i mo chloigeann de ló agus d’oíche. Is fearr rith maith ná drochsheasamh. Níor chloígh an rómánsachas an t-éadóchas. Sin í an fhadhb a bhaineann liomsa. Is duine éadóchasach mé ó cheart. Níl neart agam air. Má tá rudaí go maith, creidim go n-éireoidh siad go holc. Má tá rudaí go holc, creidim go n-éireoidh siad níos measa. Níl neart agam air.

Bíodh sin mar atá, níl mé le luí siar ar na rámhaí. Tá mé le dul i mbun gnímh. Leanfaidh mé ar aghaidh leis an fheachtas. Scríobhfaidh mé chuig na polaiteoirí. Ach tabharfaidh mé aire do mo ghnóthaí féin fosta. Is beag ciall atá ag cuid mhaith dena polaiteoirí. Is beag ciall atá ag mórán daoine eile. Ach tá ciall agamsa. Ní bheidh mise thíos le droch-chomhairle pholaiteoirí. Is fearr rith maith ná drochsheasamh. Rithfidh mé, mar sin. Nó b’fhéidir gur chóir dom a rá go n-eitleoidh mé.

An té nach bhfuil láidir, ní mór dó bheith glic, a deir siad. Níl mise láidir. Níl aon chumhacht agam. Níl arm agam. Ach tá mé glic. Tá a fhios agamsa an dóigh le rudaí a thógáil. Tá a fhios agamsa an dóigh le heitilt. Agus tá aithne agam ar dhaoine a chuideoidh liom. Tá aithne agam ar bhean a chuideoidh liom. Má rithim, ní i m’aonar a bheidh mé. Ach tá aon chompánach amháin agam a ghealann gach lá dom. Is í mo ghrá geal í. Sea, creideann eolaithe sa ghrá in amanna. Seo, tá mo sháith ráite agam don oíche anocht. Labhróidh mé libh arís san oíche amárach. Idir an dá linn, bígí gníomhach.

Téigh go dtí an leathanach 'An Fháinleog Caibidil 6'