Irishon the BBC

home : Map

Search Irish Language Map... Map View / View as list

 • Your Map Photos

  Scoil Gheimhridh Sydney 2011

  http://www.irishlanguageschoolsydney.org.au/

  Beidh Scoil Gheimhridh Sydney ar siúl ón 10 go 13 Meitheamh 2011. Beidh daoine ó gach áit san Astráil ag foghlaim agus ag cur snas ar a gcuid Gaeilge le chéile. Beidh ranganna spraoi ar fáil freisin - rince, amhránaíocht, feadóg stáin agus a tuilleadh.

  Le tuilleadh eolais cuir ceist ar Éilis +61 424 718 538 nó

  The Scoil Gheimhridh Sydney ( Irish language Winter School) will be held in Sydney from 10 to 13 June 2011. People from every part of Australia will be polishing up their Irish language together. Fun classes will be available as well - dancing, singing, tin whistle and more.

 • Your Map Photos

  An Carn, Co. Dhoire

  An Carn, Co. Dhoire

 • Your Map Photos

  An Ghaeilge abú i dTír Chiana!

  An Ghaeilge abú i dTír Chiana!

 • Your Map Photos

  Gaeltacht San Francisco ar Lá Fhéile Pádraig 2010

  Nikki Ragsdale le linn Sheachtain na Gaeilge 2010 i nGaeltacht San Francisco.

 • Your Map Photos

  Gaeltacht San Francisco

  Sceideal Sheachtain na Gaeilge 2010 i nGaeltacht San Francisco, SAM

 • St.Patrick's Day 2010

  Scoil na Gaeilge Sydney

  Scoil na Gaeilge Sydney ar Lá Fhéile Pádraig 2010 in Sydney na hAstráile

 • Your Map Photos

  An Ghaeilge i Sydney na hAstráile!

  The Irish Language School Sydney - Scoil na Gaeilge Sydney!
  Bunaíodh í ar an 16 Iúil 2007.
  Tuilleadh eolais: http://irishlanguageschoolsydney.org.au/

  Eagraíonn Scoil na Gaeilge Sydney - Inc Scoil Gheimhridh gach bliain in Sydney, An Astráil. Tagann timpeall ochtó duine fásta ó gach coirnéal den tír mhór seo chuig an scoil! Beidh an chéad scoil eile ar an 11-14 Meitheamh 2010.  Bíonn rang gach seachtain in Sydney chomh maith i lár na cathrach.  Beidh Fáilte Uí Cheallaigh romhaibh má atá suim agaibh freastal air.
  Eolas ó:
  Beannnacht agus beir bua,
  Éilis Hurst,
  Rúnaí,
  Irish Language School Sydney - Scoil na Gaeilge Sydney - Inc
  Postal address: 2/70 Devonshire Street, SURRY HILLS NSW 2010 Australia

 • St.Patrick's Day 2010

  Gaeltacht San Francisco

  Beannachtaí na Féile Pádraig 2010 ó Ghaeltacht San Francisco!

  A Chairde Gael!

  Bhí an-oíche againn Dé Máirt an 9ú Márta 2010 ag An Chuallacht i mBerkeley, anseo sa Ghaeltacht Ceantar Bhá Naoimh Phrionsias, California. Breis agus 30 duine a bhí ann. Ceol, Sean-Nós, Filíocht, Siamsa & Craic! Rogha gach bí & togha gach dí!

  Seo grianghraf ón oíche sin!

  Ádh mór,
  Nikki (Ragsdale),
  Gaeltacht San Francisco

 • Your Map Photos

  Gaeilge san Astráil

  An bhfuil tú ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim san Astráil?
  Bunaíodh Cumann Gaeilge na hAstráile i Melbourne sa bhliain 1991-92.
  More information on where to learn Irish in Australia: http://www.gaeilgesanastrail.com

 • Your Map Photos

  Gaeilge i Mainchinn!

  An Ghaeilge i Mainchinn!
  Irish language classes for all levels in Manchester...autumn 2011.

  Free Irish language classes for adults (8.00 - 9.00 p.m.) Tuesdays, at St.Kentigern’s Social Club, Fallowfield.

  Tuilleadh eolais: http://www.milg.org.uk/classes.htm

 • Your Map Photos

  Gaeilge i dTalamh an Éisc!

  Beannachtaí na Féile Pádraig 2010 ó Thalamh an Éisc!
  Rang Gaeilge Bhríd i dTalamh an Éisc, Ceanada.
  Bríd’s Irish class in Memorial University, Canada.
  Also follow Letter from Canada with Bríd Ní Fhachtna.
  And learn about the unusual English spoken there: http://www.bbc.co.uk/irish/video_audio/player/863/gaeilge/

 • Your Map Photos

  Maigh Nuad / Maynooth

  Baile Ollscoile is ea Maigh Nuad atá lonnaithe i dtuaisceart Chontae Chill Dara. Is ann atá Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad, agus Coláiste Pontaifiúil Naomh Phádraig (an chliarscoil náisiúnta). Suite ag dhá ceann phríomhshráid an bhaile tá Caisleán Mhaigh Nuad agus Teach Carton, áiteanna inar chónaí Diúic Laighin fadó. Bhí an caisleán ina dhaingean ag pearsa clúiteach de chuid na séú haoise déag, Tomás Mac Gearailt, 10ú hIarla Chill Dara, nó Tomás an tSíoda mar ab fhearr aithne air. Gabhadh an caisleán i 1535, tar éis éirí amach an Iarla. Tá an baile féin díreach lastigh d’imeall iartharach na Páile.

  Maynooth is a university town located in north County Kildare.  It hosts the National University of Ireland, Maynooth, and the Pontifical University of St Patrick’s College (the national seminary).  The town has, at either end of the main street, Maynooth Castle and Carton House: two former seats of the Dukes of Leinster. The castle was a stronghold of the 16th century historical figure Thomas FitzGerald, 10th Earl of Kildare better known as Silken Thomas. The castle was overrun in 1535, after the rebellion of the Earl. The town is just inside the western edge of The Pale. 

  Pictiúr le Máirtín Ó Préth
  Picture sent in by Máirtín Ó Préth

 • Stáisiún Bhaile an Mhargaidh / Bellarena Stations

  Stáisiún Traenach Bhaile an Mhargaidh le Binn Fhoibhne sa chúlra
  Bellarena Railway Station with Binevanagh in the background.

  Íomhá curtha isteach ag John Forrest
  Image sent in by John Forrest

 • Your Map Photos

  Sráid i Lios na gCearrbhach / A Street in Lisburn

  Tá Lios na gCearrbhach i gContae Aontroime.
  Lisbrun is in Co. Antrim.

  Íomhá curtha isteach ag Robert Wilkinson
  Image sent in by Robert Wilkinson.

 • Your Map Photos

  Sráid i Loch Bricreann / A Street in Loughbrickland

  Curtha isteach ag A. Cupples
  Sent in by A. Cupples

 • Your Map Photos

  Lee Fields, Corcaigh

  Íomha curtha isteach ag Frank Cawley.

  Image sent in by Frank Cawley.

 • Your Map Photos

  Tonnta, Rinn Duain / Waves at Hook Head

  Rinn Duain, Contae Loch Garmain, áit a bhfuil an teach solais is sine san Eoraip.  Tá sé go fóill ag obair, ach anois tá sé go hiomlán uathoibrithe.  Tá sé suite ar bhealach isteach chuan Phort Láirge, agus tá fáilte roimh chuairteoirí.

  Hook Head, County Wexford, is the site of Europe’s oldest lighthouse, which is still in operation but is now fully automated.  It is situated at the entrance of Waterford harbour, and is open to visitors.

  Íomha curtha isteach ag Seán Mac Cathmhaoil
  Image sent in by Seán Mac Cathmhaoil.

 • Your Map Photos

  Bád i mBá Bheanntraí / A Boat in Bantry Bay

  Bá Bheanntraí, Co. Chorcaí
  Bantry Bay, Co. Cork

  Curtha isteach ag Shelly Morgan
  Sent in by Shelly Morgan

 • Your Map Photos

  Fáilte go Muileann an tSáile / Welcome to Saltmills

  Muileann an tSáile, áit álainn i Loch Garman.

  Saltmills, a beautiful place in Wexford

  Curtha isteach ag Naomi Ní Cheallaigh
  Sent in by Naomi Ní Cheallaigh

 • Your Map Photos

  Áras Glucksman na hÉireann / Glucksman Ireland House

  Fáilte romhat go h-Áras Glucksman na hÉireann, lár-ionad an léinn Ghaelaigh in Ollscoil Nua Eabhrac. Cuireann Áras Glucksman na hÉireann cúrsaí ar fáil sa chultúr Gaelach agus Gael-Mheiriceánach agus cothaítear an chuid is fearr de staidéar na hÉireann agus staidéar ar scaipeadh na nGael.

  Glucksman Ireland House, the center for Irish and Irish-American Studies at New York University.  Glucksman Ireland House provides access to Irish and Irish-American culture and fosters excellence in the study of Ireland, Irish America, and the global Irish Diaspora.

  Curtha isteach ag Áras Glucksman na hÉireann
  Sent in by Glucksman Ireland House

 • Your Map Photos

  An Trá, An Caisleán Nua/ The Beach, Newcastle

  Is baile mór i gContae an Dúin é An Caisleán Nua. Tá sé suite i ndeisceart an chondae taobh le Muir Éireann.

  Newcastle is a large town in south County Down, overlooking the Irish Sea.

  Curtha isteach ag Robbi McMillen
  Sent in byRobbi McMillen

 • Place Names

  Donaghadee / Domhnach Daoi

  Ciallaíonn Domhnach “teach pobail a tógadh go luath”, go háirithe ceann a bhunaigh Naomh Pádraig. Is ainm pearsanta é Daoi, is dócha, ach síleann daoine áirithe go gciallaíonn sé “amadán”.

  Domhnach means an early church, especially one which was founded by Saint Patrick. Daoi is probably a personal name, though some people think that it means “fool”.

  Íomhá curtha isteach ag Chris Black
  Picture sent in by Chris Black

 • Place Names

  Loch Bricreann / Loughbrickland

  Ciallaíonn Bricreann “le Bricriú”. Bíonn Bricriú sna seanscéalta faoi Chú Chulainn agus an Táin. Fear droch-chroíoch, mioscaiseach a bhí ann. Tá crannóg sa loch, ach níor tógadh í sin go dtí an cúigiú haois, i bhfad i ndiaidh aimsir na Tána.
  This means “The Lake of Bricriú”. Bricriú was a character in the old tales about Cú Chulainn and the Táin. He was a wicked man who enjoyed stirring up trouble. There is a crannóg (an artificial island) in the lake but it was built hundreds of years after the time of Bricriú.
  Image sent in by A. Cupples

 • Your Map Photos

  Radharc Phort na Bláiche / View over Port na Blagh

  Port na Bláiche in iar-Thuaisceart Dhún na nGall.
  Port na Blagh - a village in Northwest Donegal.

  Grianghraf le Ian Orr.
  Image sent by Ian Orr.

 • Place Names

  Rinn Mhic Giolla Rua / Warrenpoint

  Ciallaíonn rinn “ros” nó “píosa talún a ghobann amach san fharraige.” Is sloinne é Mac Giolla Rua, ar ndóigh.

  Rinn means a spit or point of land which sticks out into the sea. Mac Giolla Rua is the surname Mc Elroy or Mc Ilroy.

 • Place Names

  An Tuaim (Droichead na Tuama) / Toomebridge

  Ciallaíonn tuaim “áit adhlactha de chuid na bpágánach”, nó “tulach adhlactha.” Ní fios cá raibh an Tuaim.
  Tuaim means a pagan burial place, or a burial mound. We do not know where the burial mound was.

 • Place Names

  An Bhanna / the River Bann

  De réir na saineolaithe, bandia a bhí i mBanna. Tá seanscéal béaloidis faoi chailín darbh ainm Banna a chuaigh chuig tobar naofa ach chuir sí isteach ar na spridí san uisce agus tháinig siad amach as an tobar agus bháigh siad í agus is ar an dóigh sin a cruthaíodh an abhainn!
  According to the experts, Banna was a goddess. There is an old folktale about a girl called Banna who went to a sacred well but she disturbed the spirits in the water and they came out of the well and drowned her, thus forming the river in the process!

 • Place Names

  Port Chluain Eoghain / Portglenone

  Ciallaíonn an t-ainm seo “caladh mhóinéar Eoghain”, “an áit a mbíonn báid ag teacht i dtír ag móinéar Eoghain.”

  “The landing place of the meadow of Eoghan.”

 • Place Names

  Muine Mór / Moneymore

  Ciallaíonn muine scrobarnach nó toir.
  This means the big thicket or bushes.

 • Place Names

  Machaire Fíolta / Magherafelt

  Má nó áit réidh an chiall atá le machaire, ar ndóigh.  Is ainm é Fíolta.
  Machaire means ‘a plain’ or ‘a flat place’.  Fiolta is a name.

 • Place Names

  Garbhachadh / Garvagh

  Ciallaíonn an t-ainm seo ‘gort’ nó ‘páirc’ atá garbh.
  Garbhachadh means ‘rough field’.

 • Place Names

  Dún Geimhin / Dungiven

  Ní fios go díreach cad is brí leis an fhocal ‘geimhin’ - síltear go bhfuil baint aige le seithí nó craicne.

  The first part of this name means fortress but the second element is unclear.  It may be connected to skins or hides.

 • Place Names

  Dún Droma / Dundrum

  Ciallaíonn an t-ainm seo an dúnfort nó caisleán atá ar dhroim nó ar chnoc fada.

  This name means the fortress or castle which is on a ridge or long hill.

 • Place Names

  Daimhinis / Devenish Island

  Ciallaíonn Daimhinis oileán na ndamh nó oileán na mbó.  Tá sean-chloigtheach air agus fothracha mainistreach ón dara haois déag.
  Daimhinis means ox island.  There is an ancient round tower and the ruins of a twelfth century monastery.

 • Place Names

  Bun Abhainn Doinne (Cois Abhainn Doinne) / Cushendun

  Bun Abhainn Doinne an leagan is coitianta i nGaeilge, cé gur léir go raibh an dá leagan ann.  Tugtar na Trí Buna ar Bhun Abhainn Dalla, ar Bhun Abhainn Doinne agus ar Bhun na hAbhann.
  Bun Abhainn Doinne (the bottom of the river Donn) is the most common form of the name, though Cois Abhainn Doinne (the foot of the River Doinne) was also used.  In Irish, Cushendall, Cushendun and Waterfoot are called na Trí Buna, the three bottoms.

 • Place Names

  Bun Abhainn Dalla (Cois Abhainn Dalla) / Cushendall

  Bun Abhainn Dalla an leagan is coitianta i nGaeilge, cé gur léir go raibh an dá leagan ann.  Tugtar na Trí Buna ar Bhun Abhainn Dalla, ar Bhun Abhainn Doinne agus ar Bhun na hAbhann.
  Bun Abhainn Dalla (the bottom of the river Dall) is the most common form of the name, though Cois Abhainn Dalla (the foot of the River Dall) was also used.  In Irish, Cushendall, Cushendun and Waterfoot are called na Trí Buna, the three bottoms.

 • Place Names

  Port Láirge / Waterford

  Ciallaíonn port “caladh“ nó “cuan”, ar ndóigh, ach ní fios cad is brí leis an Láirge. Ciallaíonn Waterford “loch uisce” i Lochlannais.

  Port means a harbour or landing place but we cannot be sure of the meaning of Láirge. The English name means “water lake” in Norse.

 • Place Names

  Loch Cairlinn / Carlingford

  Ainm Lochlannach atá ann. Ciallaíonn an focal “kerling” cailleach. Is dócha go bhfuair sé an t-ainm seo mar gheall ar charraig a bhí cosúil le seanbhean.

  This is a Viking name. The word “kerling” means a hag. It probably got this name because of a rock which was shaped like an old woman.

 • Place Names

  Gaillimh / Galway

  Baineann an t-ainm seo le Gall, focal a chiallaíonn “coimthíoch”. Is dócha gurb iad na Lochlannaigh na coimhthígh a bhí i gceist sa chás seo, agus ní na Normannaigh ná na Sasanaigh.

  This name means “the place of the foreigners”. The foreigners were probably the Vikings in this case and not the Normans or the English.

 • Place Names

  Inis Ceithleann / Enniskillen

  Oileán Cheithle. Fomhórach a bhí i gCeithle. Bhí sí pósta le Rí na bhFomhórach, Balor na Súile Nimhe.

  This means The Island of Ceithle. Ceithle was a member of the mythical race called the Fomorians. She was married to the King of the Fomorians, Balor of the Poisoned Eye.

 • Place Names

  Baile Átha Cliath / Dublin

  Bhí áth ann ar an Life agus is dócha gur cuireadh cliatha ann leis an áth a dhéanamh níos sábháilte. Is ainm Gaeilge é Dubhlinn fosta ach níor bhain Gaeilgeoirí úsáid as an leagan sin riamh.

  There was a ford on the Liffey and wattles were probably put down to make the ford safer. Dubhlinn (Dublin) is an Irish name as well – it means Black Pool – but this form has never been used by Irish speakers.

 • Place Names

  Doire / Derry

  Doire Calgach an seanainm a bhí ar an áit ach ina dhiaidh sin baisteadh Doire Cholm Cille uirthi. Tugann roinnt daoine Londonderry ar an áit i mBéarla.

  Doire Calgach was the old name of the place but after that it was called Doire Cholm Cille, the Oak Wood of Saint Colm Cille. Some people call it Londonderry in English.

 • Place Names

  Cúil Raithin / Coleraine

  Ciallaíonn sé seo “cúil raithnigh” i nGaeilge an lae inniu. De réir an scéil, bhunaigh Naomh Pádraig séipéal anseo.
  This means “nook of ferns”. According to the story, Saint Patrick founded a chapel here.

 • Place Names

  Aontroim / Antrim

  Aontreibh a bhí ann fadó, ainm a chiallaíonn “aon teach”. Tá an focal treibh gaolta leis an fhocal Breatnaise “tref”, atá coitianta go leor i logainmneacha.

  The name was originally Aontreibh, which means “one house”. The name is related to the Welsh word tref, which is common in place names.

 • Place Names

  An Ómaigh / Omagh

  Deir na saineolaithe gur ógh (= maighdeán) an chéad chuid den ainm seo. Is ionann maigh (má) agus “machaire”, ar ndóigh.

  The experts say that the first part of this is ógh which means “virgin”. Má means “a plain”.

 • Place Names

  Iúr Cinn Trá/ an tIúr / Newry

  Ciallaíonn an t-ainm seo “an crann iúir ag barr na trá”.

  This name means “the yew tree at the head of the strand”.

 • Place Names

  Béal Feirste / Belfast

  Is minic a aistrítear seo mar “béal abhainn Fearsaide” ach “béal na habhann san áit a bhfuil áth gainmheach ann” an chiall cheart. Fuair an abhainn a hainm ón áth. Bhí an t-áth in úsáid ar feadh na Meánaoiseanna ach is léir go raibh an trasnú contúirteach go leor – bhí séipéal beag ann a mbíodh daoine ag urnaí ann roimh thrasnú dóibh. Tá Teampall Naomh Seoirse ar an suíomh sin anois.

  This is often translated as “the mouth of the river Farset” but it really means “the mouth of the river where there is a sandy ford”. The river got its name from the ford. The ford was in use throughout the Middle Ages but the crossing was obviously dangerous enough – there was a little chapel where people said their prayers before crossing. St George’s Church is now on that site.

 • Place Names

  Ard Mhacha / Armagh

  Ciallaíonn ard “áit ard” ar ndóigh, agus bandia a bhí i Macha. Bhí baint láidir aici le capaill.

  Ard means “a high place” and Macha was an ancient Celtic goddess who was strongly connected with horses.

 1. Click on the map and we will fill this in for you
   
 2. Maximum file size: 50MB | File Type: jpg, gif

If you experience any difficulties please e-mail

By sending your content, you agree to our Terms and Conditions

NIS - logo With support from the Irish Language Broadcasting Fund

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.