Gaeilgear an BBC

baile : Léarscáil

Cuardaigh Léarscáil na Gaeilge... Léarscáil / Liosta

Gné-ailt - íomhá

Pictiúir - íomhá

Lá Fhéile Pádraig 2010 - íomhá

Sloinnte - íomhá

Do Phictiúir Léarscáile - íomhá

Logainmneacha - íomhá

Léarscáil

Tá léarscáil idirghníomhach anseo ach caithfidh ‘javascript’ a bheith in úsáid lena feiceáil. Is féidir amharc ar na pointí ar an léarscáil (logainmneacha, ailt, féilte, sloinnte)
i bhfoirm liosta.

Bain úsáid as na rialtáin zúmála agus peanála thuas ar chlé le bogadh thart ar an léarscáil seo.
Cliceáil ar na deilbhíní daite os cionn na léarscáile le teacht ar eolas.

Cuidiú breise
  1. Cliceáil ar an léarscáil agus
    cuirfimid na comhordanáidí isteach duit
     




  2. Uasmhéid an chomhaid: 50MB
    Cineál an chomhaid: jpg, gif

Má bhíonn aon deacrachtaí agat, cuir r-phost chuig

Is ionann ábhar a chur chugainn agus aontú lenár dTéarmaí agus Coinníollacha

NIS - íomhá Le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge

BBC © 2014 Níl an BBC freagrach as ábhar atá ar shuíomhanna seachtracha idirlín.

Is fearr amharc ar an leathanach seo le brabhsálaí gréasáin atá suas chun dáta agus atá cumasaithe do stílbhileoga cascáideacha (CSS). Cé go mbeidh tú in ann ábhar iomlán an leathanaigh seo a fheiceáil sa bhrabhsálaí atá agat faoi láthair, ní bheidh cáilíocht na rudaí a fheicfidh tú chomh maith agus a thiocfadh leo a bheith. Iarrtar ort smaoineamh ar bhogearra do bhrabhsálaí a uasghrádú nó ar stílbhileoga cascáideacha (CSS) a chumasú más féidir.