Is áis eolaíochta í Sorcas na nDreancaidí do pháistí 5-7 bliain d'aois.

Eolas do Thuismitheoirí agus do MhúinteoiríSorcas na nDreancaidí

Tá an sorcas lán cluichí a bhaineann le fórsaí. Caithfidh na dreancaidí an méid ceart fórsa a bheith acu chun iad féin nó rudaí eile a bhrú tríd an aer lena gcuid cleasa a chur i gcrích. Tá gunnaí móra, pióga custaird, traipéisí agus trampailíní mar chuid de na cluichí.

Sna cluichí seo, foghlaimeoidh páistí faoin tionchar a bhíonn ag fórsaí ar luas agus ar threo ruda atá ag bogadh, agus faoi na himpleachtaí a bhaineann le hathruithe i méid fórsa.

Tugann Máistir an tSorcais aischothú cuidiúil nuair nach n-éiríonn leis an pháiste.

Is féidir triail a bhaint as na cluichí gan sprioc ach ní mór don pháiste trí dhúshlán a sharú le leibheál a chríochnú. Tá 4 chluiche ar an suíomh; Carn Iontach na nDreancaidí, An Dreancaid Éachtach Eitleach, Comórtas na bPióg Chustaird agus Luascán na nDreancaidí. Nuair a bhíonn leibheál críochnaithe ag an pháiste gheobhaidh sé/ sí 'réalta' ar an bhord. Is féidir scannán a dhéanamh de na cleasa a rinneadh le 'An Finale Mór' trí na réalta a bronnadh ort a chur ar an stiallscannán.

Éiríonn na cluíchí níos deacra de réir a chéile. Bíonn smácht ag na páistí ar níos mó athróg sna cluíchí de réir a chéile fosta.Primary Learning Sites in EnglishBBC © 2014 Níl an BBC freagrach as ábhar atá ar shuíomhanna seachtracha idirlín.

Is fearr amharc ar an leathanach seo le brabhsálaí gréasáin atá suas chun dáta agus atá cumasaithe do stílbhileoga cascáideacha (CSS). Cé go mbeidh tú in ann ábhar iomlán an leathanaigh seo a fheiceáil sa bhrabhsálaí atá agat faoi láthair, ní bheidh cáilíocht na rudaí a fheicfidh tú chomh maith agus a thiocfadh leo a bheith. Iarrtar ort smaoineamh ar bhogearra do bhrabhsálaí a uasghrádú nó ar stílbhileoga cascáideacha (CSS) a chumasú más féidir.