Gaeilgear an BBC

baile : ailt : Learners : An Fháinleog Caibidil 3

An Fháinleog Caibidil 3

Caibidil 3 de dhráma idirlín d''fhoghlaimeoirí na Gaeilge (meán-leibhéal) - 20 caibidil. Scríofa ag Pól Ó Muirí. Acmhainní breise i bpáirt le hIontaobhas Ultach.


An té nach dtuigeann do chás, ná déan do ghearán leis Don’t bring your complaints where they are not wanted.

1. Some verbal idioms
Ná bíodh beaguchtach ar dhuine ar bith – Nobody should lose heart. Beaguchtach (a compound word made up of beag = small + uchtach - courage) means loss of confidence, or loss of courage. Note the use of the preposition ar. Tá beaguchtach orm means ‘I am disheartened / I have lost confidence.’ This structure is very common in phrases describing emotions:
Tá imní orm – I am worried
Tá fearg orm – I am angry
Tá brón orm – I am sad / I am sorry

This same structure is also used for sickness.
Tá slaghdán orm – I have a cold
Tá an fliú orm – I have the flu
Tá tinneas cinn orm – I have a headache

You also use this structure for parts of the body:
Tá ocht gcos ar an ochtapas – the octopus has eight legs
Tá ocht súil, nó sé shúil, nó ceithre shúil, nó dhá shúil ar an damhán alla – The spider has eight eyes, or six eyes, or four eyes, or two eyes.
Níl ach trí chos ar an chat sin – That cat has only three legs

You get echoes of this structure in Hiberno-English, the form of English spoken in Ireland, such as: ‘He has a head on him like a turnip’. ‘What’s on you?’ means ‘What is wrong with you?’ and can refer to either illness or whatever mood you are in. It is a direct translation from the Irish phrase Cad é ’tá ort? ‘Look at the pus on him!’ – a pus is a sort of discontented pout, used by children and immature adults. It is not to be taken seriously, unlike a smut which is more intimidating and tends to last longer.

2. More verbal idioms
Thug sé an chluas bhodhar dom – He ignored me (literally: he gave me the deaf ear)
Níl mé ag iarraidh eagla a chur ar dhuine ar bith – I’m not trying to frighten anybody (cuir eagla ar, means literally, put fear on, and is echoed in the Hiberno-English phrase ‘It puts the fear of God in me’)
Tá cuid agaibh den bharúil nach fiú an taighde – some of you think that the research is no use (literally: some of you are of the opinion that the research is no use.)
Tabhair le fios dóibh – Inform them (in the strongest possible terms). This is stronger than Inis dóibh – Tell them, or even than Cuir in iúl dóibh – Inform them.
Seasfaidh muid an fód – We will stand our ground. Fód is, literally, a sod. Not the unpleasant human type of sod, but a pleasant grassy sod (fód also means a sod of turf – ‘fód móna – for the fire.

3. Yet more verbs
A preposition, described by Canon Peadar Ó Laoghaire as ‘a word with no particular meaning’ is one of those tiny words (at, with, to, etc.) that pepper our speech. In English you listen to, and speak to and pay attention to. In Irish, sometimes you use the same preposition as in English, but as often as not you use a different one. Here are some examples from the passage:

In this group, the verb tends to take the same preposition as it would take in English. Both chuig and do mean ‘to’ in English (do can also mean ‘for’):
Scríobh mé chuige arís – I wrote to him again
Taispeánfaidh muid dóibh – We will show them (in English you show something to somebody)
Taispeáin dom é – Show it to me / Show me it
Inseoidh mé dó – I will tell him (in English you tell something to somebody)
Inis an scéal dó – Tell the story to him / Tell him the story.

These verbs take different prepositions entirely:
Tabharfaidh na polaiteoirí aird orainn – The politicians will pay attention to us
Abair leo nach bhfuil tú aineolach ar an cheist seo – Tell them (say to them) you are not ignorant regarding this issue
Dúirt mé leis go raibh imní orm – I told him(I said to him) I was worried
Ba cheart dóibh éisteacht linn – They should listen to us
Tá mé buíoch díot – I am grateful to you

4. Even more verbs
Sometimes verbs in Irish have a preposition when there is no preposition at all in English:
Lean mé liom – I continued / kept going (‘lean’ on its own means to follow).
Lean mé orm – same as above.
Níor ghlac mise leis an chluas bhodhar – I didn’t accept
Chuidigh an obair sin liom – That work helped me

5. Advanced sentences
Rinne sé neamhiontas dom/díom – He ignored me
Rinne sé neamhaird orm – He ignored me
Rinne sé neamart ann – He neglected it
Rinne sé a bheag dom – He ridiculed me / made little of me

NIS - íomhá Le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge

BBC © 2014 Níl an BBC freagrach as ábhar atá ar shuíomhanna seachtracha idirlín.

Is fearr amharc ar an leathanach seo le brabhsálaí gréasáin atá suas chun dáta agus atá cumasaithe do stílbhileoga cascáideacha (CSS). Cé go mbeidh tú in ann ábhar iomlán an leathanaigh seo a fheiceáil sa bhrabhsálaí atá agat faoi láthair, ní bheidh cáilíocht na rudaí a fheicfidh tú chomh maith agus a thiocfadh leo a bheith. Iarrtar ort smaoineamh ar bhogearra do bhrabhsálaí a uasghrádú nó ar stílbhileoga cascáideacha (CSS) a chumasú más féidir.