S4C schedule

S4C schedule

S4C
 1. 8:00am

  Wmff :
  18. Wmff A'r Holl Sêr

  Mae Wmff ar ganol chwarae pan mae'r trydan yn diffodd, ac mae pob man yn mynd yn dywyll...

 2. 8:00am

  Cyw :

  (Not available)

 3. 8:10am

  Byd Carlo Bach :
  15. Mwnci Llawn Direidi

  Mae Carlo wrth ei fodd yn actio a gwneud lot o swn. Ond ydy hi'n syniad da i ddeffro te...

 4. 8:15am

  Guto Gwningen :
  9. Hanes Watcyn Wiwer ar Ffo

  Mae Watcyn yn gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Gu...

 5. 8:30am

  Bla Bla Blewog :
  3. Y Diwrnod y daeth dad o hyd i'r Trysor

  Mae Dad wedi dod o hyd i drysor ac mae Boris â'i lygad arno. Mae'n esgus bod yn fôr-lei...

 6. 8:40am

  Igam Ogam :

  (Not available)

 7. 8:55am

  Ti Fi a Cyw :
  70. Ffion - Coginio

  Mae'n rhaid i fam Ffion osod cynhwysion saws pasta yn eu trefn cyn cychwyn coginio. Ffi...

 8. 9:00am

  Tomos a'i Ffrindiau :

  (Not available)

 9. 9:10am

  Cwm Rhyd Y Rhosyn :

  (Not available)

 10. 9:20am

  Syrcas Deithiol Dewi :
  7. Yr Arolygydd Olwynion

  Mae Heulwen yn derbyn galwad ffôn gan yr Arolygydd Olwynion ac yn gofyn i Enfys a Carlo...

 11. 9:30am

  Cei Bach :
  18. Allwedd Betsan

  Mae Betsan Brysur yn paratoi i fynd i siopa i'r ddinas fawr am y dydd. Betsan Brysur is...

 12. 9:45am

  Octonots :
  46. Yr Octonots a'r Copyn Granc

  Mae Harri'n cael tipyn o fraw wrth weld rhywbeth sy'n debyg i bry cop tanddwr, enfawr! ...

 13. 10:00am

  Sali Mali :
  16. Diwrnod Golchi

  Mwy o anturiaethau gyda Sali Mali a'i ffrindiau. More adventures with Sali Mali and fri...

 14. 10:00am

  Cyw :

  (Not available)

 15. 10:05am

  Tili a'i ffrindiau :
  6. Fflur a'r Gymwynas

  Pan fo Fflur yn canfod car coll Twmffi mae hi'n penderfynu ei bod hi'n hoff iawn o achu...

 16. 10:15am

  Peppa :
  16. Ynys y Mor Ladron

  Mae Nain a Taid Mochyn yn mynd â Peppa, George a'u ffrindiau i gyd ar daith gwch i Ynys...

 17. 10:25am

  Meic y Marchog a'r Trysor Hapus :

  (Not available)

 18. 10:35am

  Abadas :
  20. Bwrdd Eira

  Hari gaiff ei ddewis i fynd ar antur heddiw i chwilio am 'fwrdd eira'. A fydd e'n galle...

 19. 10:50am

  Marcaroni :
  16. Diwrnod Dawnsio Oli

  Mae Marcaroni wrth ei fodd yn dawnsio - ond mae hyn yn gwneud i Oli deimlo'n annifyr. D...

 20. 11:05am

  Cwpwrdd Cadi :

  (Not available)

 21. 11:15am

  Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud :

  (Not available)

 22. 11:20am

  Y Brodyr Coala :
  5. Ned a'i Awyren

  Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymo...

 23. 11:35am

  Bob y Bildar :

  (Not available)

 24. 11:45am

  Popi'r Gath :

  (Not available)

 25. 12:00pm

  Wmff :

  (Not available)

 26. 12:00pm

  Cyw :

  (Not available)

 27. 12:10pm

  Byd Carlo Bach :
  10. Pyped yn Perfformio

  Mae Carlo yn hoffi chwarae efo pypedau. Tybed sut beth fyddai bod yn byped ar gortyn? C...

 28. 12:15pm

  Guto Gwningen :
  6. Hanes Trap Mr Cadno

  Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n ca...

 29. 12:30pm

  Bla Bla Blewog :
  51. Diwrnod y piano-plesio-pawb

  Mae Boris yn grac pan fo'r Bla Bla Blewog yn derbyn piano-plesio-pawb yn anrheg oddi wr...

 30. 12:40pm

  Igam Ogam :

  (Not available)

 31. 12:55pm

  Ti Fi a Cyw :
  65. Ieuan - Gem Disgrifio

  Mae Ieuan yn disgrifio rhai o griw 'Ti Fi a Cyw' ac mae'n rhaid i'w fam ddewis y plenty...

 32. 1:00pm

  Tomos a'i Ffrindiau :

  (Not available)

 33. 1:10pm

  Cwm Rhyd Y Rhosyn :
  4. Wiwer Fach Goch

  Yng Nghwm Rhyd y Rhosyn mae'r Wiwer Fach goch yn byw. Beth am i ni weld os gawn gipolwg...

 34. 1:20pm

  Syrcas Deithiol Dewi :
  4. Can Carlo

  Mae Carlo eisiau canu yn y syrcas, ond yn methu cario alaw na chadw amser. Carlo wants ...

 35. 1:30pm

  Cei Bach :
  17. Trefor yn Cyfieithu

  Mae Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn gwrthod gadael eu stabl er mwyn cludo plant bach...

 36. 1:45pm

  Octonots :
  42. Yr Octonots a'r Llyswennod Lly

  Mae Harri yn rhoi ei fryd ar y trysor sydd o fewn hen long forladron wedi suddo - ond m...

 37. 2:00pm

  Newyddion S4C :
  Episode 77

  Newyddion a'r tywydd. News and weather.

 38. 2:03pm

  Y Tywydd :

  (Not available)

 39. 2:05pm

  Heno :
  Episode 13

  Bydd Al Lewis yn y stiwdio i siarad am ei albwm newydd. Singer-songwriter Al Lewis join...

 40. 2:30pm

  Caeau Cymru :
  6. Llithfaen

  Caeau a thirwedd godre mynydd Carnguwch, ger Llithfaen bydd lleoliad rhaglen ola'r gyfr...

 41. 3:00pm

  Sgorio :
  37. Bangor v Y Seintiau Newydd

  Bangor yn erbyn Y Seintiau Newydd yw gêm fawr y dydd o Uwch Gynghrair Cymru Corbett Spo...

 42. 6:00pm

  Stwnsh :

  (Not available)

 43. 6:40pm

  Rownd a Rownd :
  Episode 31

  Mae'r achos yn erbyn Julie yn dechrau a dydy hi ddim yn edrych ymlaen at y diwrnod o gw...

 44. 7:05pm

  Rownd a Rownd :
  Episode 32

  Yn dilyn ymddygiad Wyn hefo Barry, mae Dani'n dal yn wallgo' gyda'i thad. Following Wyn...

 45. 7:30pm

  Newyddion S4C :
  Episode 78

  Newyddion a'r tywydd. News and weather.

 46. 7:33pm

  Y Tywydd :

  (Not available)

 47. 7:40pm

  Pobol y Cwm :
  17/04/2014

  Rhaid i Nansi frwydro'n galetach fyth gyda'i chydwybod er mwyn cefnogi ei mab. Nansi mu...

 48. 8:00pm

  Heno :
  Episode 14

  Syniadau am bethau i'w gweld a'u gwneud dros y Pasg. Geraint Griffiths celebrates 30 ye...

 49. 9:00pm

  Pobol y Cwm :
  18/04/2014

  Mae Gethin yn sôn wrth Britt am feichiogrwydd Dani ond nid yw'n dweud popeth wrthi. Get...

 50. 9:25pm

  Gardd Pont y Twr :
  Episode 1

  Sioned Edwards a'i theulu sy'n ymgymryd â'r her o drawsnewid cae i mewn i ardd. Sioned ...

 51. 10:00pm

  Ffwrnes Gerdd :
  Episode 1

  Wythnos Werin/Folk Week: Gwyneth Glyn, Cass Meurig, Lowri Evans, Ryland Teifi, Stephen ...

 52. 10:58pm

  Y Tywydd :

  (Not available)

 53. 11:00pm

  Gwerthu Allan :
  6. Noel James a Gary Slaymaker

  Noel James a Gary Slaymaker sy'n perfformio stand up yng Nghlwb Comedi Y Glee yng Nghae...

 54. 11:30pm

  Sioe Tudur Owen :

  (Not available)

 55. 12:30am

  Gwefreiddiol :
  Episode 6

  Mae'r criw yn cael cwmni'r canwr-cyfansoddwr Huw Owen a'r digrifwr Gethin Robyns. Capta...

 56. 1:03am

  Y Tywydd :

  (Not available)

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.