S4C schedule

S4C schedule

S4C
 1. 7:00am

  Bobi Jac :

  (Not available)

 2. 7:00am

  Clwb Cyw :
  Episode 52

  Bobi Jac, Tili a'i Ffrindiau, Popi'r Gath, Meic y Marchog, Holi Hana, Bla Bla Blewog, C...

 3. 7:15am

  Tili a'i ffrindiau :
  7. Yr Orymdaith Ffluraidd

  Mae Fflur yn penderfynu cael diwrnod rhyfeddol ond mae pawb arall yn boetshlyd a blêr. ...

 4. 7:25am

  Popi'r Gath :

  (Not available)

 5. 7:35am

  Meic y Marchog a'r Trysor Hapus :

  (Not available)

 6. 7:50am

  Holi Hana :
  11. Y Jiraff Genfigennus

  Mae Gwenda'r jiraff yn genfigennus o gyfeillgarwch Ffion a Francis. Gwenda the giraffe ...

 7. 8:00am

  Bla Bla Blewog :
  4. Diwrnod y Tacluso Twt

  Mae ffatri Boris yn llanast llwyr ac mae angen ei glanhau. Boris wants to clean up the ...

 8. 8:15am

  Cwpwrdd Cadi :

  (Not available)

 9. 8:25am

  Octonots :
  47. Yr Octonots a'r Rhaiod Trydan

  Pan fydd yr Octopod yn colli ei bwer yn llwyr, mae'r Octonots yn ei danio gyda chymorth...

 10. 8:40am

  Marcaroni :
  5. Atishiw

  Mae 'na bobl sâl yn Nhwr y Cloc heddiw. Ond wyddoch chi beth fydd yn gwneud i bawb deim...

 11. 8:55am

  Cei Bach :
  17. Trefor yn Cyfieithu

  Mae Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn gwrthod gadael eu stabl er mwyn cludo plant bach...

 12. 9:10am

  Hafod Haul :
  Episode 24

  Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y môr, ac yn cael diwrnod i'r brenin...

 13. 9:50am

  Penblwyddi Cyw :
  Episode 26

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

 14. 9:55am

  Pen-blwydd Pwy? Bachgen :

  (Not available)

 15. 10:00am

  Diwrnod Mawr y Plant :

  (Not available)

 16. 10:30am

  Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol :

  (Not available)

 17. 11:00am

  100 Lle :

  (Not available)

 18. 11:30am

  'Sgota gyda Julian Lewis Jones :

  (Not available)

 19. 12:00pm

  Gardd Pont y Twr :
  Episode 1

  Sioned Edwards a'i theulu sy'n ymgymryd â'r her o drawsnewid cae i mewn i ardd. Sioned ...

 20. 12:30pm

  Caeau Cymru :
  3. Llanfihangel-ar-Arth

  Fferm Penlan, ger Llanfihangel-ar-Arth, fydd canolbwynt y rhalgen heddiw. Field names i...

 21. 12:58pm

  Y Tywydd :

  (Not available)

 22. 1:00pm

  Ffermio :
  Episode 15

  Bydd Alun Elidyr yn holi Meurig Raymond, Llywydd newydd yr NFU. Alun Elidyr meets Meuri...

 23. 1:35pm

  Hwb :

 24. 2:35pm

  Prynhawn Da :

 25. 3:35pm

  Pobol y Cwm Omnibws :

  (Not available)

 26. 5:30pm

  Y Clwb Rygbi :

  (Not available)

 27. 8:15pm

  Newyddion S4C :

  (Not available)

 28. 8:28pm

  Y Tywydd :

  (Not available)

 29. 8:30pm

  Dechrau Canu Dechrau Canmol :

 30. 9:30pm

  Jerwsalem: Tir Sanctaidd :

 31. 10:00pm

  35 Diwrnod :

 32. 11:00pm

  Gwerin o'r Stiwdio Gefn :

 33. 11:58pm

  Y Tywydd :

  (Not available)

 34. 12:00am

  Y Clwb Rygbi :

  (Not available)

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.