1. On Now

    21:00 - 22:00

    Trusadh

    Series 7: 17. Coibhneas na Coimhearsnachd/An Island that Gives

    Sùil air muinntir Eilean Leòdhais a tha a' togail an t-uabhas airgid airson carthannas. A profile of the people of the Isle of Lewis who raise massive sums of money for charity.

    Trusadh Programme website