1. On Now

    22:00 - 23:30

    Mòd Nàiseanta Rìoghail

    2014: 2. Mod na Cloinne

    Cathy NicDhòmhnaill le seinneadairean a bhuannaich aig an dàrna latha de Mhòd na Cloinne. Cathy MacDonald presents highlights from the second day of the Children's Mod.

    Mòd Nàiseanta Rìoghail Programme website