Media Player

Tony falls for a girl in his class, and decides to declare his love for her by emailing her a video of him singing a special love song.

Tha Tònaidh a' tuiteam ann an gaol le Brenda, nighean sa chlas. Tha e a' co-dhùnadh gun innis e seo dhi le bhidio dheth fhèin a' seinn òran gaoil sònraichte a chuir thuice air post-dealain. Gu mì-fhortanach tha am post-dealain a' dol chun a h-uile duine anns a' chlas agus tha Brenda air a nàireachadh.

Tony falls for Brenda, a girl in his class. He decides to declare his love for her by emailing her a video of him singing a special love song. Unfortunately, Tony sends the video to the entire class by mistake and humiliates Brenda.

First shown: 6:35pm 22 Nov 2013
Available for 20 days Why? Duration 12 mins