Media Player

Tha Stiophan na eiginn. A writer is experiencing a dry spell, but one night he gets inspiration from a dream and rushes to write it down.

Tha Stiophan na eiginn. Chan eil moran feum ann a sgrìobhadair mar am bheil sgeulachd aige. Aona oidhche ann am bruadar tha e a' faighinn urachadh agus chan e ruith ach leum gus na facail a chuir air paipeir. Tha a h-uile cail a' dol gu math gus an glac na duilleagan aire faoileag is gobhair.

Writer Stephen Smallberg is experiencing a dry spell. One night he gets inspiration in a dream and on waking rushes to commit the words to paper. Unfortunately a seagull and a goat also have their eyes on this tasty morsel!

First shown: 22 Jun 2013
Available for 20 days Why? Duration 5 mins