Media Player

Experience some of the stories hitting the headlines in 1975 through archive footage and the year's chart hits. Scottish football fans are banned from London Underground!

Sealladh air na sgeulachdan a bh' anns na naidheachdan ann an 1975 cuide ri taghadh de cheòl na bliadhna. Am measg na thachair: trioblaidean thaigheadais anns na bailtean mòra, ceannard ùr nan Tòraidhean air chuairt ann an Alba agus luchd-taic sgioba ball-coise na h-Alba air an toirmisg bho chòmhdhail poblach air feadh Lunnainn. Am measg nan taghaidhean ciùil tha 'Born to Run' le Bruce Springsteen, 'Walk This Way' le Aerosmith agus 'Kashmir' le Led Zeppelin.

Experience some of the stories hitting the headlines in 1975 through archive footage and the year's chart hits: housing problems in the cities, the new Tory leader visits Scotland and Scottish football fans banned from London's public transport network. The year's chart hits include 'Born to Run' by Bruce Springsteen, 'Walk This Way' by Aerosmith and 'Kashmir' by Led Zeppelin.

First shown: 10pm 15 Feb 2013
Available for 22 days Duration 30 mins

Ways to watch and tools