<
BBC ALBA

Country music from the Northern Nashville Country Music in Caithness. Includes performances from Moe Bandy, Lisa McHugh and the Kate Bain Band.

Tha Anne Lundon a' toirt thugainn cuid de na pìosan-ciùil as fheàrr is i aig Fèis Ceòl Dùthchail Nashville a Tuath a tha a' gabhail àite gach bliadhna ann an Sgìre Ghallaibh. Cluinnear seinneadairean is còmhlain-ciùil eadar-nàiseanta agus feadhainn a bhuinneas don sgìre fhèin. Nam measg Moe Bandy agus Kate Bain Band.

A bharrachd air air an fhèis fhèin, tha Anne a' coinneachadh ris an t-seinneadair Lisa McHugh a tha suidhichte ann an Èirinn, ged a rugadh i ann a Glaschu. Agus cluinnear taisbeanadh sònraichte bho balaich òg a bhuinneas don sgìre fhèin - na Chicken Pickers.

Anne Lundon brings you highlights from the Northern Nashville Caithness Country Music Festival. Among the artistes showcased at the festival are, locals who make up the Kate Bain band and international star Moe Bandy.

In addition to the festival coverage Anne meets with Glasgow-born singer Lisa McHugh who now bases herself in Ireland. Plus local youngsters the Chicken Pickers treat us to a special acoustic performance.

to the BBC, or Register to add this.

to the BBC, or Register