Media Player

An ann farpaiseach neo eudach a tha Cheryl nuair a chi i cò tha san sgioba aig Aonghas? Is Cheryl being competitive or jealous of Aonghas's new teammate?

An ann farpaiseach neo eudach a tha Cheryl nuair a chi i cò tha san sgioba aig Aonghas?

Is Cheryl driven by competitiveness or jealousy when she meets Aonghas's new teammate?

First shown: 5.05pm 7 Sep 2011
Available for 17 days Duration 2 mins