Media Player

The world of Fraochy Bay, a miniature metropolis just off the map. Poet-in-residence Torquil Farquhar de Smith tries to capture the bay in verse.

Fàilte gu Fraochy Bay , baile nach fhaic thu a h-uile là! Is iomadh annas a tha ri fhaicinn sa bhaile , agus sin gun ghuth air càil ach muinntir a bhaile fhèin. Coimhead a-mach tha Torquil Farquhar de Smith air a bhi ri bàrdachd ach eil e spòrsail?

Welcome to the colourful and unusual world of Fraochy Bay, a miniature metropolis somewhere off the fringes of the map, populated by a cast of unusual characters. Poet-in-residence Torquil Farquhar de Smith tries to capture Fraochy Bay in verse.

First shown: 23 Dec 2009
Available for 7 days Why?
Duration 5 mins