Media Player

Animated series. Love, loss and added extras are in the air for Miss Harper, the teacher.

Fàilte gu Fraochy Bay, baile nach fhaic thu a h-uile là! Is iomadh annas a tha ri fhaicinn sa bhaile, agus sin gun ghuth air càil ach muinntir a bhaile fhèin. Tha cuibhle an fhortain a' cuir nan caran agus cridhe an tidseir a' seinn!

Welcome to the colourful and unusual world of Fraochy Bay, a miniature metropolis somewhere off the fringes of the map, populated by a cast of unusual characters where anything can happen - and frequently does.

Love, loss and added extras are in the air for Miss Harper, the teacher.

First shown: 22 Dec 2009
Available until Thu 6:35pm Why?
Duration 5 mins