Media Player

Mar as àbhaist, tha Lìsidh, Seoc is Druid a' cluich, 'sa seinn 's ag èisdeachd ri sgeulachd. The three little mice play, sing and listen to a story.

First shown: 5.25pm 22 Jul 2009 Available until Wed 5:29pm Duration 20 mins

Ways to watch and tools