Media Player

To help a new engine called Molly feel special, Thomas has her empty trucks covered.

'S e Molly an t-ainm a th'air einnsean ùr an eilein, agus tha Tòmas airson a cuideachadh ann a bhith faireachdainn àraid. Tha e a' toirt a' chreids air càch gu bheil làdach mòr aice ri ghiùlain!

To help a new engine called Molly feel special, Thomas has her empty trucks covered so the others will believe she is pulling a very large and important load.

First shown: 5.15pm 22 Apr 2009 Available until Sun 4:39pm

Duration 10 mins

Ways to watch and tools