| LEARNING ENGLISH  
English Express
 
 
 
 
Telephone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesson 8

Can I take a message?

Hugh Hello. Geoffrey’s phone.
Emma Hello. Is Geoffrey there, please?
Hugh No, I’m afraid he’s not. He’s in a meeting. Can I take a message?
Emma Er … if you could ask him to call me as soon as possible. Er … Sorry. Emma - to call Emma as soon as possible, would you?
Hugh OK. Call Emma. ASAP. Has he got your number?
Emma Er - yeah - yeah - he has. But if you could say that it’s really important. I really need to speak to him within the next ten minutes. OK?
Hugh OK, Emma. I’ll get Geoffrey to call you as soon as he comes out of the meeting.
Emma Thanks. Thanks.
Hugh OK - bye.
Emma OK - bye.


Szószedet
message - üzenet
to take a message - üzenetet átvenni
meeting - találkozó, megbeszélés
to call - hívni, felhívni
as soon as possible - amilyen gyorsan csak lehet, amint csak lehet
ASAP - rövidítve: As Soon As Possible
to come out - kijönni vhonnan

Magyarázat:
within the next ten minutes - a következő tíz percen belül
I'll get Geoffrey to call you = I'll ask Geoffrey to call you

Az "as soon as" kifejezés utal arra is, hogy valamilyen feltétele van az adott ígéret teljesítésének
I'll get Geoffrey to call you as soon as he comes out of the meeting

A to call (felhívni) szó helyett mondhatjuk:
to ring
to phone


Lesson 9

Recorded message

Hello, and welcome to English Express Banking. Please listen to the following options.

If you wish to make an appointment to see one of our banking representatives, please press one.
If you wish to open a new account, please press two.
If you have an enquiry about your existing account, press three.
If you have any other enquiry, press four.

You now have three further choices.
To enquire about the balance of your account, please press one.
To order a new cheque book, press two.
For any other enquiry, press three.

Please hold the line, and one of our banking representatives will deal with your enquiry.


Szószedet
recorded message - rögzített üzenet (üzenetrögzítőre mondott üzenet)
welcome - szívesen/örömmel lát vkit
the following options - a következő lehetőségek
to wish - kívánni (vminek a teljesülését)
to make an appointment - találkozó időpontját lekötni
banking representative - banki képviselő/tisztviselő
to press - megnyomni
to open a new account - új számlát nyitni
enquiry - kérdés, érdeklődés
existing account - létező számla
further - tovább
choice - választék
to enquire - érdeklődni, kérdezni
the balance of your account - a számla egyenlege
to order - rendelni
cheque book - csekk-könyv
any other - bármely más
please hold the line - kérem, tartsa a vonalat
to deal with an enquiry - foglalkozni egy érdeklődővel

Magyarázat:
to enquire - érdeklődni vmi iránt, rákérdezni vmire, kérdezni vmit (hivatalos helyen)
enquiry - érdeklődés, a kérdés tárgya
you have an enquiry - Ön érdeklődni szeretne
you deal with an enquiry - Ön egy érdeklődő kérdésével foglalkozik (megpróbálja megválaszolni, kideríteni) 
^^ Az oldal tetejére Vissza a kezdőlapra >>