BBC Online Network


Bevezetés
| II. Erzsébet | Államfő | Egyházfő | A Nemzetközösség feje | Rezidenciák | Műgyűjtemények | Kutyák és lovak | "A cég" | Anyakirálynő | Fülöp | Károly | Anna | András | Edward | Unokák | A Diana tényező | A jubileumon túl | Nyomtatható változat

A brit monarchia jelene és jövője II. Erzsébet királynő uralkodásának 50. évében

 

I - Bevezetés

2002.
Júniusban külföldi turisták ezreit várják Londonba a királynő aranyjubileumára, melyen II. Erzsébet trónralépésének 50. évfordulóját ünneplik.

Az idén az uralkodócsalád két kiemelkedő tagja is meghalt. A királynő húga, Margit hercegnő februárban hunyt el, és a királynő édesanyja a rákövetkező hónapban halt meg.

A monarchia közvetlen jövője
Az aranyjubileum alkalmat nyújt a brit monarchia népszerűségének és erejének a felmérésére. Az utóbbi években a monarchiát gyakran sújtották kedvezőtlen sajtócikkek, melyek működési stílusát bírálták és modern hasznát kérdőjelezték meg. Bírálatok érték az ifjabb "királyi sarjak" viselkedését is.

Ez a honlap egyszerű útmutatót kínál a brit monarchiához abban a formájában, ahogyan ma, II. Erzsébet uralkodásának 50. évében találjuk.

II. Erzsébet királynőt 1953 június 2-án koronázták meg a londoni Westminster apátságban édesapja, VI. György király előző évi váratlan halálát követően.

 

II A királynő

II. Erzsébet II

Elizabeth Alexandra Mary Windsor 1926-ban született. Az idős Winston Churchill különösen szerette a vonzó fiatal hercegnőt, akiben sokan a remény és a megújulás jelképét látták a II. világháború komor évei után.

A koronázáskor egy "új Erzsébet-kort" emlegettek, amivel a királynő nagy XVI. századi elődje, I. Erzsébet korára utaltak.

Nyugalom, diszkréció, kötelességtudat
A királynő mindig következetesen és hivatástudattal végezte uralkodói feladatait. A brit lakosság többsége ugyan ma már sokkal jobb anyagi körülmények között él, mint amikor II. Erzsébet trónra lépett, de a királynő hosszú uralkodása olyan időszakra esett, amikor Nagy-Britannia világbirodalomból gyorsan közepes jelentőségű európai állammá hanyatlott vissza. A saját magával szembeni magas elvárásai ellenére a királynő négy gyereke közül háromnak a házassága válással végződött.

Szíve mélyén vidéki lány
A királynőt rendkívül érdekli a lótenyésztés és a lóversenyzés, valamint mindenhová corgi fajtájú kutyák csapatával utazik. Olyan korban nevelkedett fel, amikor az angol társadalomban mindenkitől elvárták, hogy a nyilvánosság előtt viselkedjen kellő illendőséggel, és hogy sztoikus beletörődéssel fogadja el a nehézségeket.

Ezért a királynő sosem vette át az utóbbi idők feltűnést kereső, érzelmileg túlfűtött viselkedésnormáit. Személyes szerénysége ellenére, II. Erzsébetet tartják a világ egyik leggazdagabb személyének - rengeteg földbirtokkal, számos rezindenciával és sok tőkebefektetéssel rendelkezik.

Uralkodóként, II. Erzsébet királynő a brit haditengerészetnek, hadseregnek és légierőnek is a vezetője. Amikor megkoronázták, a királynő az apja szerepébe lépve minden gárdista regiment valamint a Királyi Műszaki Alakulat "tulajdonosa" is, illetve a Királyi Tűzér Regiment és az Honourable Artillery Company (VIII. Henrik által alapított kiváltságos katonai egység) "főkapitánya".

Privát szerepek

Államfő

Papíron a brit uralkodónak ma is jelentős hatalma van. A brit rendszerben az ország szuverenitásának nem a "nép" a letéteményese, hanem "a királynő a parlamentben".

A királynő erősíti meg "őfelsége" miniszterelnökének a kinevezését. Minden évben "megnyitja a parlamentet", mely alkalommal trónján ülve ismerteti a kormány törvénykezési programját. A parlament által elfogadott törvényekhez a királynő aláírása kell, hogy azok jogerőre emelkedjenek. 1707 óta brit uralkodó nem élt vétójogával.

Díszpompa és szertartás
A "királynő a parlamentben" (Queen in Parliament) hagyomány legvilágosabb példája, amikor a brit parlament éves "állami megnyitóján" a királynő személyesen megnyitja az ülésszakot, és mindkét ház előtt elmondja a "királynői beszédet" (Queen's Speech). Ez a beszéd, melyet nem a királynő, hanem a kormány ír meg neki, ismerteti a brit kormány politikai programját a következő parlamenti ülésszakra, és jelzi, hogy a kormány milyen törvényeket készül bevezetni. Ezért minden parlamenti ülésszak "királynői beszéddel" kezdődik, és a két ház nem kezdheti meg nyilvános munkáját, amíg ez a beszéd el nem hangzik.

Jelképes jogkör
A királynőnek korlátolt jogköre maradt meg. Ebben a legfontosabb, hogy ő jelöli ki a miniszterelnököt, és az ő hozzájárulása kell a parlament feloszlatásához.

A miniszterelnök rendszerint annak a pártnak a vezetője, mely többséggel rendelkezik a parlamentben, de elképzelhető olyan kivételes helyzet, melyben a királynőnek személyes döntést kellene hoznia, hogy az ország kormányzása zökkenőmentesen folytatódjon.

Államfői szerepében a királynő hetente fogadja a miniszterelnököt és a kormány más tagjait. Elé kerül a kabinet minden dokumentuma valamint a kormány- és a kormánybizottsági értekezletek összes jegyzőkönyve. A brit külügyminisztérium fontos táviratait is megkapja, valamint napi összegzést kap a parlament ügymenetéről és eseményeiről.

Egyházfő

A királynő az államvallásnak is egyházfője (az anglikán egyház és annak skót megfelelője). A valóságban azonban Canterbury érsekét (az anglikán egyház legmagasabb rangú papját) a királynő arról a listáról választja ki, melyet a miniszterelnök terjeszt elé.

A hit védelmezője
A királynő egyik címe: "a Hit Védelmezője". Az anglikán egyházat és az uralkodó viszonyát az egyházzal az 1530-as években a parlament által hozott törvények sora alapozta meg. Ezek indították be az angol reformációt is. VIII. Henrik szakított a római katolikus egyházzal, amikor elutasította a pápa fennhatóságát az egyház vagy bármilyen más törvénykezés fölött, és amikor magát a pápa helyett az anglikán egyház legfelsőbb vezetőjének nyilvánította.

 

Az egyház és az állam kapcsolatát jelképezi az is, hogy a brit felsőházban ülnek az egyházi főrendek is - angolul: "Lords Spiritual" -, akik Canterbury és York érsekeiből valamint 24 megyéspüspökből állnak. Az anglikán plébánosok is hűségesküt tesznek a királynőre.

Az érsekeket és a püspököket a királynő nevezi ki a miniszterelnök tanácsa alapján, aki átnézi azt a névlistát, melyet az egyházbizottság állít össze. Kinevezésükkor hűségesküt tesznek a királynőre, és az uralkodó engedélye nélkül nem mondhatnak le.

A Nemzetközösség feje

II. Erzsébet Ausztrália és Kanada királynője is valamint a ("Brit") Nemzetközösség címzetes feje. A Nemzetközösség, mely hivatalosan már egy ideje nem "brit", a korábbi brit gyarmatokat és dominiumokat foglalja magában.

Uralkodása alatt a királynő felkereste a Nemzetközösség valamennyi országát (Mozambik és Kamerun kivételével, mely országok 1995-ben léptek be a szervezetbe), és sok országba többször újra ellátogatott.

1997 októberében a királynő Indiába és Pakisztánba látogatott a két ország Nagy-Britanniától történt függetlenné válása 50. évfordulója alkalmából, ami elvezetett a Brit Nemzetközösség mai Nemzetközösséggé való átalakulásához.

A királynő jelképes kapocs szerepében
A királynő összes külföldi útjának felét a ("Brit") Nemzetközösség országaiba teszi. Az edinburghi herceg, a walesi herceg és a királyi család más tagjai is gyakran látogatnak el a nemzetközösségi országokba.

A Nemzetközösség kormányfői rendszerint kétévente tartanak találkozót, melynek helyszíne változó a Nemzetközösség területén. A találkozó idején a királynő is jelen szokott lenni a vendéglátó országban, és ebből az alkalomból magántalálkozók sorát tartja nemzetközösségi vezetőkkel.

A királynő különböző szerepeit alkalomhoz illő zászló használatával jelzi. Személyes zászlóját - kék mezőben arany rózsakoszorú, közepén koronázott arany nagy E betű - a Nemzetközösség találkozóin használja, ahol szokásos címeres zászlaja (a "Royal Standard") nem lenne megfelelő. A királynő speciális címeres zászlókat is használ különböző országokban, ahol őt tekintik uralkodónak.

Privát szerepek

A királynő rezidenciái

A királynő és a királyi család rendelkezésére állnak a "lakott királyi rezidenciák", melyeket nem birtokol, hanem jövő nemzedékeknek őriz meg. A királynő és családja ugyanakkor magánbirtokokkal is rendelkezik, melyeket az uralkodócsalád korábbi generációi hagyományoztak a királynőre.

Buckingham palota
Több mint 150 éve ez a brit királyi család hivatalos londoni rezidenciája. A palota dísztermei pazarul bútorozottak. A királyi műgyűjtemény legértékesebb kincseinek egy része ezekben a termekben látható. Rembrandt, Rubens, Vermeer, Poussin, Canaletto és Claude festmények találhatók itt. Canova és Chantrey szoboralkotásai valamint kivételesen szép Sévres-i porcelántárgyak csodálhatók meg. Ezekben a termekben a világon párjukat ritkító angol és francia antik bútorok láthatók.

Windsori kastély
Ez a királynő hivatalos rezidenciája, mely a világ legnagyobb lakott kastélya. Az állami és "fél-állami" lakosztályokat a királyi műkollekció kincsei díszítik - köztük Holbein, Rubens, Van Dyck és Lawrence festményei, finom gobelinek és porcelánok, szobrok és páncélok.

A királynő évente körülbelül 80 ezer vendéget hív meg a palotákba - például, fogadásokra, avatásokra, kitüntetések átadására.

A királyi rezidenciák többségét turistalátványosságnak is használják. Évente mintegy 1,7 millió látogató fordul meg ezekben.

A királynő műgyűjteménye

A királynőnek jelentős saját műgyűjteménye van, melyet királyi szüleitől örökölt, de emellett a "királyi kollekció" (Royal Collection) fölött is ő rendelkezik. A királyi kollekció nincs a királynő birtokában magánemberként, hanem uralkodóként ő őrzi meg azt utódainak és a nemzetnek.

A királyi kollekció sokféle műalkotást foglal magában. Mintegy 9000 kép, zománcmű, miniatúra, sok ezer rajz, akvarell és lenyomat, valamint szintén sok ezer könyv, bútordarab, szobor, üvegalkotás, porcelán, fegyver és páncél tartozik hozzá szövetekkel, ezüsttel, arannyal és ékszerekekkel együtt (a koronaékszerek is ide tartoznak).

A családi gyűjtemény
A királyi kollekciót nagyrészt a monarchia 1660-ban történt visszaállítása után eltelt 300 évben építették ki az egymást követő brit uralkodók és hitvestársaik valamint a királyi család más tagjai.

Korábbi uralkodók, például VIII. Henrik és I. Károly gyűjteményeinek egyes darabjai is fennmaradtak, bár az I. Károly által örökölt és tovább gazdagított nagyszerű kollekció javarészét széthurcolták Cromwell parancsára, miután kivégezték a királyt.

A királyi kollekcióban található alkotások többségét V. György király uralkodása vége előtt vásárolták (a király 1936-ban halt meg). A gyűjtemény darabjait főként a londoni palotákban, a londoni Towerben, valamint az angliai és skóciai rezidenciákban helyezték el.

 A királyi kollekció az egyetlen olyan nemzeti fontosságú műgyűjtemény, mely sem a kormánytól sem más kívülálló forrásból nem kap anyagi támogatást. Ezt a királynő uralkodói szerepében őrzi meg utódainak és a nemzetnek anélkül, hogy a gyűjteményt magánszemélyként birtokolná.

Kutyák és lovak

A királynő nagy szakértelemmel és lelkesen érdeklődik a lovak iránt. Rendszeresen megnézi Epsomban a Derby versenyt, mely Nagy-Britannia egyik nagy hagyományú lóversenye. Jelen szokott lenni Ascotban is a Nyári Lóversenyen, mely 1911 óta számít királyi versenynek.

A királynő maga is foglalkozik telivér lovak tartásával és tenyésztésével, és gyakran felkeres más versenyeket is, hogy megnézze lovai teljesítményét. Gyakran megtekint más lovas rendezvényeket is.

A nyolcvanas és korai kilencvenes években a királynő rövid magánlátogatásokat tett az Egyesült Államokba, hogy lótenyésztő farmokat tekintsen meg Kentucky államban.

A királynő kedvenc kutyafajtája: a corgi
Az első királyi corgi kutyát VI. György király vásárolta 1933-ban. Dookie volt a neve ennek a Pembrokeshire grófságból való corginak. 1938-ban a király beszerzett egy második corgit is, melynek Jane volt a neve. Jane két kölykét megtartotta a királyi család. A kutyák családi kedvencekké váltak, és a királynő, aki ezekkel a kutyákkal nőtt fel, azóta is hűen ragaszkodik ehhez a fajtához.

Corgi kutyák
Erzsébet hercegnő 18. születésnapjára egy Susan nevű corgi szukát kapott ajándékba. A királynő mai corgijai - Phoenix, Pharos, Kelpe és Swift - mind Susan leszármazottai. A királynőnek van négy "dorgi" kutyája is (ezek corgi- és tacskó-keverékek): Harris, Brandy, Cider és Berry. Amikor csak lehet, a királynő maga gondoskodik kutyáiról, és vele költöznek egyik rezidenciáról a másikba, ahol ők is a királynő magánlakosztályán élnek.

III A királyi család

"A cég"

A brit monarchia a korai középkorra vezeti vissza gyökereit. Szertartásait azonban nagyrészt a 19. század végén és a 20. század elején találták ki újra.

A Brit Világbirodalom akkor volt csúcspontján, és ezek voltak az évek, amikor a brit munkásrétegek választójogot nyertek. A királyi szertartások erősen katonai jellegéhez társították a "királyi család" új imázsát, melyben a lojalitás és a közszerep került fókuszba.

Új hangsúlyt kapott ekkor a társadalom szolgálata is, ami azt jelenti, hogy a királyi család tagjaitól - vagy ahogyan tréfásan magukat nevezik: "a cégtől" - elvárják, hogy szerepet vállaljanak a nyilvános és privát jótékonysági szervezetek munkájában. A problémát akkor is meg most is az jelenti, hogy miként lehet összehangolni a méltóságot az emberekhez való leszállással, a gondtalan arisztokrata életet a középosztály értékrendjével, valamint a hivatal presztizsét sok képviselőjének hétköznapiságával.

Mellette és ellene
Támogatói azt mondják, hogy az örökletes monarchia folytonosságot és méltóságot ad az államfői pozíciónak, mert így ki van vonva a napi politikából.

Ellenfelei szerint a monarchia "alkotmányos fügefalevelet" kínál, mely mögül a miniszterelnök szinte diktatorikus hatalmat gyakorolhat. A közvéleményfelmérések azonban arról tanúskodnak, hogy a brit lakosság többsége helyesli a monarchia fenntartását.

"Teljesen normális a mai világban, hogy a királyi család tagjai valamilyen foglalkozást űzzenek, akár üzleti vállalkozásban is, ha ehhez van kedvük. Az üzleti életben való részvétel által a királyi család hozzájárul a gazdasági tevékenységhez, használhatja képességét és vállalkozószellemét, és fenntarthatja magát anyagilag." - idézet a királyi család dolgozó tagjainak tevékenységét áttekintő királyi vizsgálatból.

Az anyakirálynő

Az anyakirálynő az idén Húsvét vasárnapján hunyt el 101 éves korában. Elizabeth Bowes-Lyon, egy skót arisztokrata lánya 1923-ban lett V. György király fiának, Györgynek (George) a felesége.

1936-ban férje váratlanul lett király, miután testvére, Edward lemondott a trónról. Edwarddal közölte a miniszterelnök, hogy választania kell a trón és szerelme, egy elvált amerikai nő, Mrs Simpson között.

Népszerű királyné

Erzsébet keményen küzdött a monarchia megtépázott hírnevének helyreállításáért, és szilárd támogatást nyújtott félénk és bizonytalan férjének, VI. Györgynek. A királynét London lakosai különösen megszerették, amikor személyesen felkereste azokat a helyeket, melyeket a második világháborúban a német légierő elpusztított. Az utóbbi években megosztottak voltak a vélemények - egyesek az anyakirálynőt egy nagy múlthoz kapcsolódó méltóságos kapocsként látták, míg mások elkényeztetett anakronizmusnak minősítették, aki szerintük csak akadályozta a monarchia sürgető reformját.

Külföldön az egyik legmegindítóbb megemlékezést az anyakirálynőre az oroszországi Volgográdban tartották, melyet idősebb korosztályok Sztálingrádként ismertek. Az anyakirálynő Volgográd díszpolgára volt. Halálát követően félárbocra eresztették a zászlókat, és egyperces csenddel is megemlékeztek róla a Húsvétot követő kedden. Az orosz városban nagy tisztelet övezte a brit anyakirálynőt, amiért Sztálingrád ostroma idején és után jótékonysági munkát végzett a város javára. Két évvel ezelőtt kapta a díszpolgári címet.

Fülöp herceg

A királynő férje, Fülöp 1921-ben született a görög királyi család kisebb rangú sarjaként. Fülöp herceg a második világháború idején a brit haditengerészetnél szolgált. 1947-ben vette feleségül a későbbi királynőt.

Ennek ellenére, egyes körök gyanúval szemlélték - német rokonainak ugyanis szoros kapcsolatai voltak a náci rezsimmel. Fülöp herceg tele volt energiával és lelkesedéssel, és azt remélte, hogy megoszthatja a királynő feladatait, de állítólag megalázva érezte magát, amikor illetékesek nagyrészt ceremoniális szerepre fogták vissza.

Aktív élet
Fiatalabb korában lelkes vadász volt, de Fülöp herceg ma is nagy érdeklődést tanúsít a vadvilág iránt. Az edinburghi herceg ösztöndíjjal segít fiataloknak az önfejlesztésben a közszolgálatokon és testnevelési programokon keresztül. Fülöp herceg szigorú apa, és állítólag nem túl felhőtlen a kapcsolata legidősebb fiával, Károly herceggel. Szókimondása időnként vihart kavart. Egyszer állítólag azt mondta a királynőről, hogy "csak olyasmi érdekli, ami füvet eszik".

Fülöp herceg formálisan lemondott arról az elvi jogról, hogy örökölje a görög trónt, kilépett a görög ortodox egyházból, és nem használja eredeti címét: a Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Ház hercegi címét, hanem helyette a Mountbatten nevet és az Edinburgh Hercege címet alkalmazza.

A királynő gyermekei

Károly herceg

Károly (Charles) herceg 1948-ban született, és kezdettől a királyi szerepre lett nevelve, de édesanyja árnyékában kénytelen maradni. Károly érzékeny fiú volt, de apjának hírhedten merev szigorú korábbi iskolájába, a skóciai Gordonstounba küldték tanulni. Utána a cambridge-I egyetemre járt.

Elvárták tőle, hogy példát mutasson az egészséges férfiasság terén, így nagy energiát fektetett néhány igen megerőltető sport és fizikai tevékenység űzésébe.

Érdeklődő
Nagy érdeklődése következtében Károly herceg felkarolt több divatos ügyet - foglalkozik "organikus gazdálkodással", várostervezéssel és a nagyobb lelkiség keresésével - még annak megkockáztatásával is, hogy hóbortosnak tűnhet. A szélesebb lakosság szívébe mégsem tudott soha beférkőzni.

Károly gyakran feszült és bizonytalan módon viselkedik, és vonzó fiatal felesége Diana túlragyogta. A feleségétől való válás, majd Diana hercegnő balesetben elszenvedett korai halála Károly herceg népszerűségének mélypontját hozta, amikor sokan már azt is megkérdőjelezték, hogy alkalmas lesz-e valaha is az uralkodói szerepre. Dianával való házasságának tönkremenését segítette Károly régóta fenntartott viszonya egy férjes asszonnyal, az azóta elvált Camilla Parker-Bowles-zal.

Törődő apa
Diana halála óta Károly herceg részben visszanyerte a lakosság szimpátiáját, különösen azért, hogy olyan nagy szeretettel és törődéssel foglalkozik két fiával, Vilmos és Harry hercegekkel. Köztudott, hogy Károlyt nagyon szoros érzelmi szálak fűzték nagymamájához, a néhai Erzsébet anyakirálynőhöz, akinek halála mélységesen megrázta a herceget.
 

Károly herceget 1969-ben avatták brit trónörökössé a walesi Caernarfon várában, mely eseményt világszerte 200 millióan nézték tévén.

Anna hercegnő

A királynő egyetlen lánya, Anna 1950-ben született. Már gyermekkorától a lovaglás volt kedvenc időtöltése.

1976-ban versenyzett is a montreáli olimpián a brit lovascsapat tagjaként. Három évvel korábban ment feleségül egy másik lovashoz, Mark Phillips "kapitányhoz".

Két gyerekük született - Peter és Zara. 1992-ben váltak el. Később ugyanebben az évben Anna hercegnő feleségül ment egy Timothy Lawrence nevű haditengerészeti tiszthez, aki régebben a királynő lovászmestere volt.

"Nyílt beszédű hercegnő"
Ötvenedik születésnapján kijelentette: "nagyon szerencsés nő voltam eddig - különösen abban, hogy véletlenül hová születtem". Valószínűleg Anna hercegnő a királyi család legkeményebben dolgozó tagja. Több mint 200 szervezet munkájában vesz részt, és a gyermeksegélyező jótékonysági szervezet, a "Save the Children Fund" elnöke.

A királyi család elleni egyik ritka támadásban, 1974-ben egy fegyveres férfi megpróbálta elrabolni a hercegnőt, aminek során tűzharc is folyt a londoni Mall úton.

András (Andrew) herceg

1960-ban született - a trónöröklés sorrendjében második. 1979-ben lépett be a királyi haditengerészet szolgálatába. 1982-ben kitüntette magát a falklandi háborúban, amikor helikopter-pilótaként bevetésekben vett részt a dél-atlanti térségben. 1993-tól 1994-ig a Cottesmore nevű brit aknaszedő hadihajó parancsnoka volt. 2001-ben szerelt le a haditengerészettől.

András herceg viszonyt folytatott több fiatal nővel, köztük egy Koo Stark nevű pornósztárral is. Ezért a sajtótól elnyerte a kissé sértő "Randy Andy" ("kanos Andris") titulust.

Viharos házasság
1986-ban András herceg feleségül vette Sarah Fergusont, akivel két lányuk született: Beatrice és Eugenie. A házasság szinte az elejétől katasztrofális volt. Kezdetben "az életvidám vörös hajú nőként" dícsérte a sajtó, de a hamar "Fergie"-ként emlegetett hercegnéből teljesen hiányzott a királyi családhoz illő viselkedésmód. Egy sor társasági és szexuális incidenset követően, András és Sarah 1996-ban elvált. Állítólag továbbra is baráti közöttük a viszony.

1998-ban András herceg úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a Buckingham palota udvaroncai húsz éven át rendszeresen hazudtak a sajtónak és a nagyközönségnek. Azt mondta, hogy a helyzet sokat javult, amikor a királynő nyitottabb stílust vezetett be a monarchiában Diana, walesi hercegnő halála után. András herceg kifejtette: most már az a nehéz, hogy meggyőzzék az újságírókat arról, hogy immár az igazságot mondják meg nekik.

Edward herceg

A királynő legfiatalabb gyereke, Edward herceg 1964-ben született. Gordonstounban iskolatitkár volt, és kiemelkedő eredményt ért el a sport és a színjátszás terén.

Cambridge-ben történelmet tanult. Jelenkezett a királyi tengerészgyalogság kötelékébe, de onnan hamar leszerelt. A színészet iránti szeretete vette rá arra, hogy 1987-ben a királyi család fiatalabb tagjait beszervezte egy népszerű tévés játékműsor (It's a Knockout) "királyi kiadásába". Sokan úgy érezték, hogy ez a műsor lealacsonyította a királyi családot.

A dolgozó királyi családtag
Edwardot nem zavarták a bírálatok. Andrew Lloyd Webber impresszáriónak kezdett el dolgozni, majd 1993-ban létrehozta saját tévé-produkciós cégét, az Ardent Productions-t. A barátnők látszólagos hiánya nyílt találgatásokhoz vezetett a herceg szexuális beállítottságával kapcsolatban.

1999-ben azonban Edward herceg feleségül vette Sophie Rhys-Jonest, egy PR cég vezetőjét. Az Ardent cég anyagi csődje valamint a feleségének cége körüli negatív publicitás eredményeként az idén bejelentették, hogy a házaspár beszünteti üzleti tevékenységét, és a királynő aranyjubileumára fognak összpontosítani.

Amikor létrehozta tévés cégét, Edward herceg lett a királyi család egyetlen vezető tagja, aki normális vállalkozói munkából próbálta megkeresni megélhetését.

Unokák

A királynő hat unokája közül a legnépszerűbb Károly herceg idősebbik fia, Vilmos, aki örökölte édesanyja szép angol vonásait. Diana halálakor a lakosság nagy szimpátiát érzett Vilmos iránt, aki akkor 14 éves volt.

A sajtó hamar rájött, hogy Vilmos jó bulvárlap téma és királyi pletykaforrás lesz. Jelenleg művészettörténetet tanul a skóciai St. Andrews egyetemén. Általában kellemes és józan fiatalembernek tartják, de még meg kell tanulnia, hogy miként kezelje a sajtó tolakodását anélkül, hogy elveszítené türelmét. Bizonyos PR kockázatot jelent számára, hogy szereti a szarvas- és egyéb vadászatot.

Problémák Harry-vel
Harry herceg bátyját követte az etoni középiskolába. Ez Anglia kiemelkedő privát elit iskolája. Az idén derült ki, hogy drogokat szedett, és részegeskedett a barátaival. Ezekből a szokásaiból akarta kirázni Károly herceg, amikor fiát nemrégiben elvitte Dél-London egy szegény körzetében egy drog-rehabilitációs központba.

William Arthur Philip Louis Windsor, azaz Vilmos walesi herceg 1983 június 21-én született. Nagy ünneplés fogadta születését, mert egyszer majd ő lesz Anglia királya.

A Diana tényező

Károly herceg balsorsú házassága a néhai Diana hercegnővel a monarchia problémáit a figyelem középpontjába hozta, ami egyben megmutatta, hogy a brit lakosságnak gyakran egymással ellentétes elvárásai vannak.

Lady Diana Spencer fiatal, szép és arisztokratikus nő volt, akinek nem voltak entellektüel pózai, és aki - Károly más barátnőivel szemben - nem rendelkezett "múlttal". Diana ajándék volt a hírességekre kiéhezett sajtónak és közönségnek. Ez így volt már a tündérmesébe illő, 1981-ben tartott házasság óta. Miközben Károly elmerült az organikus gazdálkodásban, a modern építőművészetben és a lelkiségben, úgy tűnt, hogy Diana inkább a popzenét, a boltozást és fényképezkedést kedvelte.

Boldogtalan idők
A két gyerek születése ellenére a házasság hamar zátonyra futott. Diana nyilvánosan hidegséggel és érzéketlenséggel vádolta a királyi családot, és kifogásolta, hogy Károly változatlanul fenntartotta viszonyát régi barátnőjével, Camilla Parker-Bowles-zal. 1996-ban váltak el. Diana kilépett a nyilvános jótékonysági szervezetek hosszú sorából, és a következő évben autóbalesetben életét vesztette legutóbbi szeretőjével.

Diana halála az országban példátlan mértékű gyászt váltott ki. Az abban az évben megválasztott új miniszterelnök, Tony Blair vezető szerepet vállalt a gyászrendezvényekben, és Dianát a "nép hercegnőjének" nevezte. A királyi családot széles körben bírálták, amiért "nem tartott lépést" a néppel.

Eredetileg azt tervezték, hogy emlékművet építenek Diana hercegnőnek Londonban, de az ötlet hamar elpárolgott, mert nem volt iránta kellő érdeklődés.

Károly herceg és Lady Diana Spencer 1981-es esküvőjét becslések szerint 700 millióan nézték meg a tévében.

A jubileumon túl

Nagy-Britanniában örökléses monarchia van. Az egykoron különálló és rivális angol és skót királyságnak 1603 óta van közös uralkodója, és az "Egyesült Királyságot" hivatalosan 1707-ben kiáltották ki.

A jelenlegi uralkodó dinasztia gyökerei 1714-re nyúlnak vissza, amikor egy kis német állam, Hannover uralkodó házát meghívták az angol trónra. II.Erzsébet édesapja, VI. György halála után, 1952-ben lett királynő. Az első számú trónörökös a királynő legidősebb fia, Károly herceg.

Több mint egy évszázaddal ezelőtt Viktória királynő egyszer kijelentette, hogy a monarchia nem fogja őt túlélni 20 évnél tovább. Az anyakirálynő idén márciusban bekövetkezett halála beindíthatja az egyesek által már régen esedékesnek tartott változásokat. Találgatják, hogy Károly herceg talán most már feleségül veheti régi szeretőjét, Camilla Parker-Bowlest.

Előfordulhat még az is, hogy a királynőt rá lehet majd beszélni a lemondásra, hogy fiának is maradjon egy elég hosszú ideje a trónon. Ismét témává vált, hogy az anglikán egyházat el kellene választani az államtól, és hogy törölni kellene az 1701-es trónutódlási törvényt, mely megakadályozza, hogy a trónörökös római katolikussal kössön házasságot. Szóba jöhet az is, hogy csökkentsék a nyilvános szerepét a királyi család "jelentéktelenebb tagjainak" és rokonaiknak. Nagy-Britannia kisebbségben lévő meggyőződéses köztársaságpárti rétegei várhatóan ezt sem tartják majd kielégítőnek. A brit monarchia úgy maradhatott fenn, hogy fokozatosan alkalmazkodott az adott kor szokásaihoz és attitűdjeihez. Korai lenne viszont még azt képzelni, hogy a királynő vagy Károly herceg feladná palotáit és vidéki birtokait egy városi manzárd lakásért.

A királynő és családtagjai soha semmilyen választott pozícióra nem jelöltetik magukat - sem politikai sem más pozícióra. A királynő szerepe, hogy biztosítsa a folytonosságot, és hogy fókuszt nyújtson a nemzeti egységhez. A királyi család nyilvános szerepe azon alapul, hogy azonosítja magát a társadalom minden rétegével, amibe beletartoznak a kisebbségi és a speciális érdekű csoportok is. Választott pozíció betöltése nem lenne összeegyeztethető ezekkel a semlegességi és egyesítő szerepkörökkel. A királyi család tagjainak joguk lenne szavazni helyi választásokon, jelöltethetnék magukat megválasztásra a parlament alsóházába és az önkormányzatokba, de a gyakorlatban nem élnek ezzel a jogukkal az előbbi okok miatt.  


Bevezetés
| II. Erzsébet | Államfő | Egyházfő | A Nemzetközösség feje | Rezidenciák | Műgyűjtemények | Kutyák és lovak | "A cég" | Anyakirálynő | Fülöp | Károly | Anna | András | Edward | Unokák | A Diana tényező | A jubileumon túl | Nyomtatható változat

© BBC World Service
Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK.
BBC