BBC Online Network |Levélcímeink
   
Untitled Document
 
 
Africa
Americas
Asia-Pacific
Europe
Middle East
South Asia
BBC World Service
Learning English
BBC News
BBC Sport
Magyar Tükör


Untitled Document

2002.8.19 16:43 (CET)
Skóciai Szent Margit ereiben magyar vér folyt

A magyar királyság menedéket adott a dánok elol menekülo angliai Edwardnak
A magyar királyság menedéket adott a dánok elol menekülo angliai Edwardnak

Szent István  óriási lépést tett előre egész Európa szempontjából: a keleti végeken lezárta a lehetőségét annak, hogy további nomád népek indulhassanak szabadon Nyugat-Európa feldúlására. De hogy is nézett ki a korabeli Nyugat-Európa? Milyen fejlődést tett lehetővé ott a magyar királyság létrejötte? Erről beszélgettünk Simon Keynes professzorral, a cambridge-i Trinity College történészprofesszorával:

Keynes: Nos, a helyzetet talán úgy lehet a legjobban jellemezni, hogy 1000 körül volt néhány nagyobb hatalom Nyugaton, de ezek nem vetélkedtek egymással. Egy bizonyos fokig mindegyik a saját dolgával volt elfoglalva. Angliában létezett az angolszász királyság, a királyt "Felkészületlen" Ethelrednek hívták, ő 978-ban lépett a trónra és 1016-ban halt meg. A hosszú uralkodását mindvégig a dán inváziós fenyegetés és a sorozatos dán betörések jellemezték. Ethelred végül is kénytelen volt behódolni a dánoknak és amikor meghalt, fia, "Vasbordájú" Edmund lépett a trónra. Neki egy rövid ideig sikerült is ellenállnia a dán Kanut király seregeivel szemben, de ez tényleg csak egy villanás volt, hiszen Vasbordájú Edmund maga már 1016-ban meghalt és ez volt az a pillanat, amikor a dán Kanut elfoglalta az angol királyságot. Tehát Angliában meglehetősen csehül álltak a dolgok, noha maga a királyság már a sorsdöntő 1066-os normann hódítás előtt adminisztratív és állmigazgatási szemontból igen fejlett volt. Az egyház is tovább virágzott, csodálatos kéziratok születtek ebben az időszakban. Tehát paradox korszakot élt Anglia a magyar királyság megalakulásának idején: a katonai katasztrófák árnyékában mégis nagy belső szilárdságot és komoly kulturális eredményeket mutattott fel.

BBC: És mi volt a helyzet a Csatorna túloldalán, Franciaországban a 11 század elején?

Keynes: Nos, Angliában így álltak a dolgok, és ha a kontinensre tekintünk, a későbbi Franciaországra és Németországra, azt látjuk, hogy a francia királyság ekkor meglehetősen erőtlen. Igen bonyolult helyzet alakult ki ekkor Franciaországban, a király nem képes hatékonyan megfékezni a nemességet és messze nincs meg az a magabiztossága, határozottsága, amit a királyi hivatal megkövetel és amivel mondjuk Angliában Ethelred rendelkezett. Németországban viszont egy igen kiemelkedő képességű király, III. Ottó kerül a német-római császári trónra. Ő komoly birodalmi terveket is dédelgetett, így hát ebben az időszakban Németország valóban számottevő európai hatalomnak számított. Erősebb volt mint Anglia és nem volt kénytelen olyan problémákkal szembesülni mint Franciaország.

BBC: Anglia és Franciaország tehát a saját problémáival küszködött és ezért nem tudott a közép-európai fejleményekre figyelni. De feltehetőleg megnyugtató érzés lehetett a nyugat-európai udvarok számára, hogy a frissen megalakult magyar királyság véget vetett annak a korszaknak, amikor keleti nomád népek akadálytalanul dúlhatták fel a nyugat-európai városokat...

 Keynes: Ez roppant érdekes kérdés. Fontos lenne tudni, hogy mennyire tudtak az angolok olyan, messze Keleten történő fejleményekről, amilyenek Magyarországon estek meg. A németek természetesen sokkal jobban ismerék az eseményeket, nekik sokkal jobb kapcsolataik voltak a Keleten élő emberekkel. De az angolok ebben a korban nagyon szoros kapcsolatban álltak a németekkel, tehát jó okkal lehet feltételezni, hogy a kelet-európai fejleményekről szóló híradások eljuthattak hozzájuk is. De, hozzá kell tennem, hogy a korabeli angol forrásokban erre nincsenek utalások, tehát biztosat nem állíthatunk arról, hogy milyen ismereteik voltak a 11 században a magyar királyság létrejöttéről az angoloknak

BBC: Egyet mindenképpen biztosan tudunk viszont: azt hogy később Anglia ugyancsak számontartotta Szent István udvarát, sőt személyes kapcsolat is létrejött a két ország között...

Keynes: Valóban így volt és Ön nyilván azokra a hallatlanul igzalmas eseményekre gondol, melyek Vasbordájú Edmund halálát követték 1016-ban. Az ő gyermekeit a dán Kanut király száműzetésbe kényszerítette, és jól ismert tény, hogy Száműzött Edward herceg hamarosan eljutott a magyar királyságba, I. István király udvarába. Igen hosszú időt, harminc-negyven évet töltött Magyarországon és Agátát vette feleségül, akit Szent István király lányaként tartanak számon. Edward végül, 1057-ben visszatért Angliába, ám rövidesen meghalt. Családjának viszont szinte minden tagja Magyarországon született és nevelkedett. Edward egyik fia, Edgar nagyon színes egyéniség volt, az 1070-es 80-as évek egyik kiemelkedő alakja, de nála is fontosabb személyiség a nővére, Margit.

BBC: Ő az, akit Skóciai Szent Margitként tartunk nyilván és kápolnája az edinburghi vár egyik legbecsesebb műemléke....

Keynes: Ő végül III. Malcolm skót királynak lett a felesége és Skóciában élte le az életét, a skót történelem egyik meghatározó alakja lett a 11-ik század utolsó évtizedeiben. Ájtatos, vallásos életéről lett közismert és arról, hogy ő hozott igazi civilizáltságot, kifinomultságot Skócia akkori életébe. Jól ismert volt arról, hogy királynőként komolyan érdeklődött a vallási reform és a vallásos oktatás megreformálása iránt is. A valódi érdekes kapcsolat Anglia és Magyarország között még az is, hogy Skóciai Szent Margit lánya, Matild volt az, aki később I. Henrik angol király felesége lett és így a Plantagenet-uralkodóház ősanyjának tekinthető. Igy lehetséges az is , hogy a modern angol monarchia Margit királynőn keresztül vérségi kapcsolatát visszavezetheti a magyar Szent Istvánig és a középkori angolszász királyokig. Ez tehát mind Margiton múlott, aki gyermek- és ifjúkorát Magyarországon töltötte. Nagyon jó lenne, ha többet tudhatnánk arról, hogy ott hol tartózkodott, milyen neveltetésben volt része, milyen nyelven beszélt és mennyit tudott megőrizni angol gyökereiből.

BBC: Feltehetőleg sokat, hiszen a dánok elől menekülő édesapja nyilván nem egyedül érkezett Magyarországra, Szent István udvarába.

Keynes: Nos, feltehető, hogy amikor Száműzött Edwardnak menekülnie kellett, komoly angol kíséret tartott vele. Tehát nem hiszem, hogy feltételeznünk kellene, hogy amikor Margit végül visszatért Skóciába, csak magyarul tudott volna.

Vértessy Péter interjúja

     
© BBC World Service
Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK.
BBC