BBCGreatLakes.com
Igiswahili
Afrika
 
Ayanyuma: 05 Ukwa gatatu, 2009 - 11:33 GMT
 
Sangira n,incuti   Ayasohoka neza
Amajambo y' impfunyapfunyo
 
Amajambo y’ impfunyapfunyo

Amajambo menshi akoreshwa mu mpunyapfunyo ntaba azwi na bose.

Ivyiza n’ ukuyasigura mu buryo bwumvikana niba afise uko avurwa mu rurimi kavukire, canke niba ukoresheje akajambo mu mpfunyapfunyo, ugashirako n’ insiguro yako.

Ntugire ubunebwe niba rinabaye rire rire, igikuru n’ uko abakumva hatagira ikibacika.

UN : Ishirahamwe mpuzamakungu
UNSC: inama nkuru y’ umutekano kw’ isi/ inama nkuru y’ ishirahamwe mpuzamakungu ijejwe umutekano
UNHCR,UNICEF,WHO,WFP, n’ amashami y’ ishirahamwe mpuzamakungu ajejwe etc
IMF: Ikigega mpuzamakungu
WB: ibanki y’ isi yose.
ADB: Ibanki ya Affrika ijejw' iterambere.
ICC: Sentare mpuzamakungu mpanavyaha

 
 
IMBUGA ZA HAFI
Igisata kimwe indimi zibiri
04 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Imvugo yumvikana kuri bose
04 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Kudatamikwa ijambo
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Amajambo ashaka gusa
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Guhindura ururimi
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Imvugo ibereye ya BBC
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Urutonde rw' uturorero
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Akarore k' umuhinga
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
AMAKURU YA NYUMA
 
 
Sangira n,incuti   Ayasohoka neza
 
  Turi bande | Dutere akamo
 
BBC Copyright Logo ^^ Subira hejuru
  Amashakiro | Ikirere| Ibiganiro| Imirongo
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Mfasha | Wenyene