BBC navigation

RSS

Injira muri BBC gahuza.com ukoresheje RSS Feeds

Ubungubu BBC World Services itanga uburyo bwa RSS feeds hafi mu ndimi zayo harimo BBC Gahuza.com.

RSS feeds ni iki?

RSS feeds ni uburyo bukoroheye mu kureba amakuru n'inyandiko ukunda ziba zimaze gukorerwa ako kanya kuri BBC Gahuza.com.

Uko inkuru nshya n'imitwe y'inyandiko bije buri munsi kuri BBC Gahuza.com, Feeds zihita zibishyiraho zibinyujije muri RSS Reader. Muri RSS Reader yawe uzabona imitwe y'inyandiko zigezweho -buri yose mu ncamake - hamwe n'urubuga rukwereka aho wakura inkuru irambuye.

Kugirango ubone BBC Gahuza RSS feeds ku rubuga rwawe, kanda umwe mu mihora ikurikira.

Nakwiyandikisha gute kuri RSS Feeds yo muri BBC Gahuza.com?

Ugomba kugira porogaramu yitwa RSS Reader. Iyi porogaramu yereka RSS amakuru n'inyandiko zo ku mbuga ukunda kuri computer yawe. Ushobora kwiyandikisha kuri iyi RSS Feed mu buryo bunyuranye, duhereye kuri ubu bukurikira:

  • Kurura akadomo k'umuhondo ka RSS muri Reader yawe
  • Kurura URL ya RSS feed muri Reader yawe
  • Kata maze womeke URL ya RSS feed muri reader yawe

Nabona nte RSS Reader?

RSS ishobora kuboneka mu buryo bunyuranye. Wabona ibisobanuro byabyo ushakishije kuri internet. Muri rusange kuzipakurura ni ubuntu.

Ni ngombwa kumenya ko RSS zimwe zidashobora kuboneka mu ndimi zimwe na zimwe.

Ukoresheje BBC Gahuza RSS feed kuri site yawe

Dushishikarije gukoresha BBC Gahuza RSS feeds nka kimwe mu bice by'urubuga.

Amategeko n'amabwiriza

Ariko, dusaba ko bikoreshwa uko byateguwe mu gihe ibyandikwa na BBC bigaragaye. Ibijyanye n'inyandiko bigomba gusomwa "BBC Gahuza" cyangwa "Bivuye kuri BBC Gahuza" nk'uko bikwiye. Ntugomba gukoresha ikiranga ntego cya BBC icyo aricyo cyose cyangwa ibindi bitunzwe na BBC.

Dufite uburenganzira busesuye bwo guhagarika isaranganya ry'ibya BBC. kanda Tubasabye gusoma amategeko n'amabwiriza ku bindi bisobanuro.

BBC ntiyemera kwishingira inkurikizi za RSS feeds zayo. kanda Tubasabye kureba amategeko n'amabwiriza ku bisobanuro birambuye.

BBC © 2014 BBC ntabwo yishingiye ibibera hanze y'imbuga zayo.

Uru rupapuro ruboneka neza ukoresheje amashakiro mashyashya ya CSS. Mugihe amashakiro yawe adakorana na CSS ntushobora kubona ibiri kuri uru rupapuro byose cyangwa neza. Niba bishoboka shakisha amashakiro mashyashya ya software cyangwa CSS niba washobora kubikora.