Ikigendajuru Rosetta cafashe kibonumwe

  • 6 Ukw’umunani 2014
Iki nico kibonumwe ikigendajuru Rossetta cakurikiye imyaka cumi
Iki nico kibonumwe ikigendajuru Rossetta cakurikiye imyaka cumi

Abahinga mu bumenyi b'i Buraya biriwe mu munezero nyuma y'aho ikigendajuru kitarimwo umuntu gishikiriye kibonumwe, canke comet.

Ico kigendajuru Rosetta, cari kimaze imyaka cumi mu rugendo mu cibare c'izuba.

Rosetta kizozunguruka ico kibonumwe, canke comet mu Congereza, ikiringo kingana umwaka, kigerageza kugwa kuri ico kibonumwe cubatse nk'urubura.

Kuri ubu ivyo biri kubera ku birometero imiriyoni amajana atanu na mirongo itanu uvuye kw'isi.

Abahinga mu bumenyi ubu biteguriye gutangura kwihweza ico kibonumwe, bamenye ingebe ibibonumwe, inyenyeri hamwe n'amasi vyatanguye.