2014 Chwef 7 Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Neuadd Dewi Sant 2013-14 Mahler 9 gyda Søndergård Mahler 9 gyda Søndergård

Mahler 9 gyda Søndergård

Wedi chwarae

19:30 Dydd Gwener 7 Chwef 2014 Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Mahler 9 gyda Søndergård

Thomas Søndergård yn arwain un o’r symffonïau mwyaf oll. Gwyddai Mahler o’r gorau na fuasai fyw na Beethoven, Schubert na Bruckner wedi eu Nawfed Symffonïau felly roedd yn bur anesmwyth yn dod at ei Nawfed ei hun. Gan ddechrau â rhythm curiad calon afreolaidd o berfedd y gerddorfa, cychwynna Nawfed Symffoni Mahler ar daith awr a hanner oruwchddynol ei dwyster drwodd i’w chanu’n iach calonrwygol.

Tocynnau: £10-29

Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: 0800 052 1812

Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant: 02920 878444
Mae gwasanaeth codi tocynnau Neuadd Dewi Sant yn codi tâl dros ben o £1.75 y pryniant

""
Added, go to My Tracks to see full list.
More from