Cunnartan àrainneachdail

1

Càit am bi stoirmean tropaigeach a' tachairt?

2

Dè bhios ag adhbhrachadh stoirm thropaigeach?

3

Ciamar a ghabhas stoirmean tropaigeach a ro-innse?

4

Càit am bi a' mhòr-chuid de chrithean-talmhainn a' tachairt?

5

Dè bhios ag adhbhrachadh crith-thalmhainn?

6

Dè bhios ag adhbhrachadh tsunami?

7

Dè an uidheam a th' air a chleachdadh gus cuideachadh le crithean-talmhainn a ro-innse?

8

Càit am bi a' mhòr-chuid de phrìomh spreadhaidhean bholcànach a' tachairt?

9

Càit am bi a' mhòr-chuid de spreadhaidhean mòra, uabhasach bholcànach a' tachairt?

10

Dè an dòigh nach eil air a chleachdadh airson spreadhaidhean bholcànach a ro-innse?