Eucoir agus an lagh

1

Dè, de na leanas, nach eil na eucoir air cuid dhuin' eile?

2

Dè, de na leanas, a tha na dhroga Clas A?

3

Dè, de na leanas, a thathas a' faicinn mar adhbhar airson eucoir?

4

Co air a bhios individualists a' cuimseachadh mar adhbhar airson eucoir?

5

Cò am Prìomh Mhinistear a bhruidhinn mu a bhith trom air eucoir agus trom air adhbharan airson eucoir?

6

Dè a thàinig a-steach sa Ghiblean 2013?

7

De na buidhnean-aoise seo, cò as buailtiche dràibheadh an dèidh a bhith ag òl?

8

Dè, de na leanas, a tha na bhreith ann an cùirtean na h-Alba a-mhàin?

9

Dè an aois aig a bheil clann cunntachail airson eucoirean ann an Alba?

10

Dè, de na leanas, ris am bi Cùirt Sgìre a’ dèiligeadh?