Buaidh obair dhaoine air an àrainneachd nàdarra

1

Càit a bheil an tundra?

2

Ciamar a bheir sinn cunntas air a' ghnàth-shìde san tundra?

3

Dè th' ann am buan-reothadh?

4

Dè an dòigh anns nach eil an tundra air a mì-chleachdadh?

5

Dè an dòigh anns nach tug leasachaidhean buaidh air daoine san tundra?

6

Dè an dòigh anns nach tug milleadh talmhainn buaidh air an àrainneachd san tundra?

7

Càit a bheil gnàth-shìde coille-uisge a' chrios-mheadhain?

8

Dè an dòigh san toir sinn cunntas air gnàth-shìde ann an coille-uisge crios-meadhain?

9

Dè na dòighean anns nach eil a' choille-uisge air a mì-chleachdadh?

10

Dè an dòigh anns nach eil a' choille-uisge air a stiùireadh gus buaidh milleadh àrainneachd a lùghdachadh?