Àrd-thalamh clach-aoil

1

Ciamar a tha clach-aoil air a bleith?

2

Dè th' ann an cliontaichean?

3

Dè am feart a bhios a' crochadh bho mhullach uaimhe?

4

Ciamar a tha aol-charraighean air an cruthachadh?

5

Dè am pròiseas nach do chuidich le bhith a' cruthachadh uamh?

6

Dè an cleachdadh-fearainn anns nach eil clach-aoil freagarrach?

7

Dè th' ann an sgìre tharraingeach no sgìre-mheala?

8

Dè an droch bhuaidh a thug turasachd air sgìrean àrd-thalamh clach-aoil mar na Yorkshire Dales?

9

Dè rinn ùghdarrasan nam Pàircean Nàiseanta airson trafaig dhùmhlaichte a lùghdachadh?

10

Dè rinn ùghdarrasan nam Pàircean Nàiseanta airson sgudal a lùghdachadh?