Sìde

1

An coimheas ri àitichean a tha nas fhaide a-staigh air an dùthaich, dè tha fìor mu àitichean a tha nas fhaisg air a' mhuir?

2

Dè tha fìor mu àitichean a tha nas fhaisg air a' chrios-meadhain?

3

Dè tha fìor mu àitichean a tha a' coimhead gu tuath?

4

Dè tha fìor mu àitichean a tha nas fhaide shuas air beinn?

5

Cia mheud tomad èadhair a bhios a' toirt buaidh air Breatainn?

6

Dè bhios a' toirt buaidh air feartan tomad èadhair?

7

Dè an tomad èadhair a tha an samhla (cT) a' riochdachadh?

8

Dè an t-sìde a tha tomad Tropaigeach Cuantach a' toirt dhuinn?

9

Dè an tomad èadhair a bheir thugainn an t-sìde as fhuaire?

10

Dè an t-sìde a bheir tomad Artaigeach Cuantach a Bhreatainn?