Atharrachadh na gnàth-shìde

1

Dè th' ann am buaidh an taigh-ghlainne?

2

Dè na gasaichean as motha a tha ag adhbhrachadh crìonadh ann am filleadh an osòn?

3

Dè tha blàthachadh na cruinne a' ciallachadh?

4

Dè am fear dhe na leanas nach eil na adhbhar fiosaigeach air blàthachadh na cruinne?

5

Dè dhe na leanas nach eil na adhbhar daonna air atharrachadh gnàth-shìde?

6

Dè an dùthaich an-dràsta as motha a tha a' cur ri sgaoileadh carbon cruinneil?

7

Dè am buidheann dhùthchannan as motha a tha a' cur ri atharrachadh gnàth-shìde na cruinne?

8

Cò dhe na leanas nach eil na adhbhair air blàthachadh na cruinne?

9

Ciamar as urrainn do dhùthchannan buaidh atharrachadh na gnàth-shìde a lùghdachadh?

10

Dè tha seasmhachd a' ciallachadh?