Language Questions  permalink

Ócáid Ar-Líne 16.03.2010 Saoi BBC!

This discussion has been closed.

Messages: 1 - 24 of 24
 • Message 1. 

  Posted by BBC IRISH (U14369936) on Friday, 5th March 2010

  Nóta ó Róisín, BBC IRISH

  Saoi BBC! Seán Ó Dúrois 16.03.2010
  Le cuidiú ó Sheán Ó Dúrois, saoi agus scríbhneoir, beidh deis ag foghlaimeoirí na Gaeilge bualadh isteach anseo (an Clár Teachtaireachta BBC Gaeilge) ar an 16 Márta (1-6i.n. MAG (GMT)), le snas gasta a chur ar a gcuid Gaeilge - díreach in am do Lá Fhéile Pádraig! Ná habair nach mbeidh Gaeilge agat ar Lá na Gaeilge, Lá Fhéile Pádraig!

  Saoi BBC! Seán Ó Dúrois 16.03.2010
  Learners of Irish can take part in the BBC's special online Irish language Message Board event (16th March, 1-6pm GMT) right here, with guest expert and writer, Seán Ó Dúrois, so there'll be no excuse not to use your latest Irish phrases for Lá na Gaeilge on St.Patrick's Day!


 • Message 2

  , in reply to message 1.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Friday, 5th March 2010

  Hi, this is Seán Ó Dúrois, and I am (allegedly) a guru of the Irish language. The BBC have invited me here as a special guest on the 16th of March 2010 from 1 to 6 GMT so I hope you will join me here for a bit of craic and conversation in and about Irish. All are welcome to contribute, using whatever Irish you have or a mixture of English and Irish or even just English! Looking forward to hearing from you!

  Bhal, a chairde, seo Seán Ó Dúrois, "Saoi" na Gaeilge (ní mise a chum an teideal sin, dála an scéil!) Ar ndóigh, ní bhíonn saoi gan locht ach tá súil agam go mbeidh mo chuid teachtaireachtaí ar an suíomh seo measartha saor ó locht ar an 16ú Márta 2010, nuair a bheas craic agus comhrá ar bun againn anseo trí mheán na Gaeilge!

  Ar mhaith leat feidhm a bhaint as an chúpla focal sin atá ina luí gan úsáid i dtarraiceán deannachúil i gcúl d'intinne le fada an lá? Bí linn, mar sin! Beidh fáilte agus fiche roimh an saol agus a mháthair agus roimh chách agus a chat, ó áit ar bith ar chlár an domhain agus ó phláinéid eile sa Ghrianchóras seo óna 1-6 (MAG/GMT). Go dtí an 16ú lá, mar sin! Seán.

  Report message2

 • Message 3

  , in reply to message 2.

  Posted by Rang Gaeilge MUN (U14372645) on Tuesday, 16th March 2010

  Cad chuige a bhfuil 'Cade an t-ainm ata ort?' ann leis an 'ata' nuair ata reamhfhocal leis (seachas cade an t-ainm a bhfuil ort)

  Ceist on rang i dTalamh an Eisc
  GRMA

  Report message3

 • Message 4

  , in reply to message 2.

  Posted by BBC IRISH (U14369936) on Tuesday, 16th March 2010


  Nóta ó Róisín, BBC IRISH (host):
  Fáilte go dtí an chéad Chlár Teachtaireachta anseo ar BBC Gaeilge!

  Note from Róisín, BBC IRISH (host): Welcome to the first ever BBC Irish Language Message Board!

  Go raibh maith agaibh as bheith linn inniu agus muid i gcomhluadar an scríbhneora, Seán Ó Dúrois.

  Thank you all for joining us today with our special guest, Seán Ó Dúrois, writer, translator and general knowledge collector. Seán has come on board today (between 1-6pm GMT) to answer as many questions from learners wherever you are in the world...so there'll be no excuse not to use your latest Irish phrases for Lá na Gaeilge on St.Patrick's Day! You can ask Seán your questions in either Irish or English.

  Is Scríbhneoir, aistritheoir agus bailitheoir eolais é Séan Ó Dúrois ach inniu, tá sé ar fáil anseo linne, le ceisteanna ó fhoghlaimeoirí ar fud na cruinne a fhreagairt (idir 1-6i.n. MAG (GMT)). Ná habair nach mbeidh Gaeilge agat do Lá na Gaeilge ar Lá Fhéile Pádraig! Thig leat ceist a chur ar Sheán i nGaeilge nó i mBéarla.

  Beannachtaí na Féile Pádraig ó BBC Irish!

 • Message 5

  , in reply to message 4.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  So, the day has finally arrived and I am here, ready to communicate with the sea-divided Gael or the Gaeilgeoir round the corner, in Irish or in English or a mixture of both, until six o'clock GMT.

  Bhal, tháinig an lá agus tá mé anseo le bhur gcuid ceisteanna a fhreagairt nó le comhrá a dhéanamh libh i nGaeilge, i mBéarla nó i meascán den dá theanga. Más i mBéal Feirste cois cuain duit nó i mBaile Naomh Eoin i dTalamh an Éisc nó i dTóiceo na Seapáine, beidh fáilte agus fiche romhat anseo go dtí a sé inniu MAG!

  Beannachtaí na Féile! Seán Ó Dúrois (Saoi BBC!).

  Report message5

 • Message 6

  , in reply to message 3.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  A chairde i dTalamh an Éisc!

  Tá muid breá sásta teachtaireacht a fháil uaibh! I hope the weather is getting warmer there in Talamh an Éisc!

  Baineann an cheist seo leis an dá leagan den chlásal choibhneasta, an ceann indíreach agus an ceann díreach. This is about the two forms of the relative clause, the direct and the indirect. Baintear úsáid as an chlásal choibhneasta indíreach i gcuid de na ceisteanna, agus baintear úsáid as an cheann díreach sna cinn eile. Some of the question words take the indirect form and some of them take the direct form.
  Cad é atá agat ansin, cad é mar atá tú, conas atá tú, cé atá ansin, cá huair a bheidh siad ag imeacht? Is iad sin cuid de na cinn a mbíonn an leagan díreach ina ndiaidh. These are some of the ones that take the direct form.
  Agus na cinn atá indíreach: Cad chuige a bhfuil seisean anseo, cá háit a bhfuil tú i do chónaí, cén fáth a bhfoghlaimíonn tú Gaeilge? These are some of the indirect ones.
  There is a little question mark about some of them. Tá amhras ann faoi chuid acu: Cén t-am, cá mhinice, for example. The Caighdeán says that you say Cén t-am a bheidh sé ann? or Cá mhinice a bhíonn tú sa siopa sin? But some native speakers make them indirect - Cén t-am a mbeidh sé ann? It's not wrong but it's not Standard.
  Tá súil agam go bhfuil go leor eolais ansin leis an fhadhb a réiteach. Hope there's enough there to answer your question. Mura bhfuil, beidh mé anseo go ceann cúig uaire an chloig! If not, I'll be here for the next five hours!
  Slán go fóill agus Beannachtaí na Féile Pádraig! Seán. smiley - biggrin


  Report message6

 • Message 7

  , in reply to message 2.

  Posted by Rang Gaeilge MUN (U14372645) on Tuesday, 16th March 2010

  Dia daoibh - seo rang Gaeilge Thalamh an Eisc

  Report message7

 • Message 8

  , in reply to message 3.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  A chairde i dTalamh an Éisc!

  Tá muid breá sásta teachtaireacht a fháil uaibh! I hope the weather is getting warmer there in Talamh an Éisc!

  Baineann an cheist seo leis an dá leagan den chlásal choibhneasta, an ceann indíreach agus an ceann díreach. This is about the two forms of the relative clause, the direct and the indirect. Baintear úsáid as an chlásal choibhneasta indíreach i gcuid de na ceisteanna, agus baintear úsáid as an cheann díreach sna cinn eile. Some of the question words take the indirect form and some of them take the direct form.
  Cad é atá agat ansin, cad é mar atá tú, conas atá tú, cé atá ansin, cá huair a bheidh siad ag imeacht? Is iad sin cuid de na cinn a mbíonn an leagan díreach ina ndiaidh. These are some of the ones that take the direct form.
  Agus na cinn atá indíreach: Cad chuige a bhfuil seisean anseo, cá háit a bhfuil tú i do chónaí, cén fáth a bhfoghlaimíonn tú Gaeilge? These are some of the indirect ones.
  There is a little question mark about some of them. Tá amhras ann faoi chuid acu: Cén t-am, cá mhinice, for example. The Caighdeán says that you say Cén t-am a bheidh sé ann? or Cá mhinice a bhíonn tú sa siopa sin? But some native speakers make them indirect - Cén t-am a mbeidh sé ann? It's not wrong but it's not Standard.
  Tá súil agam go bhfuil go leor eolais ansin leis an fhadhb a réiteach. Hope there's enough there to answer your question. Mura bhfuil, beidh mé anseo go ceann cúig uaire an chloig! If not, I'll be here for the next five hours!
  Slán go fóill agus Beannachtaí na Féile Pádraig! Seán.

  Report message8

 • Message 9

  , in reply to message 6.

  Posted by Rang Gaeilge MUN (U14372645) on Tuesday, 16th March 2010

  GRMA

  Ceist Eile
  O Kayla!

  cen doigh a chuirfimid ceist chugaibh trid an suiomh ?
  seo i an cheist - cade mar a dearfa
  I would have liked to have gone to Toronto last weekend...

  Report message9

 • Message 10

  , in reply to message 7.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Dia's Muire daoibh, a chairde! Cad é mar atá an aimsir inniu? Cad é mar a dhéanfaidh sibh Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh amárach? Seán

  Report message10

 • Message 11

  , in reply to message 9.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Welcome back! Fáilte ar ais!

  Is ceist mhaith é sin! That's a good question!

  I presume that you weren't able to go to Toronto. Tá mé ag déanamh nach raibh tú in ann dul go Toronto. smiley - sadface

  Bhainfinn féin úsáid as an bhriathar "iarr".
  I would use the verb "iarr".

  Bhí mé ag iarraidh dul go Toronto an tseachtain seo caite ach ar an drochuair bhí barraíocht le déanamh agam.
  I was wanting to go to Toronto last week but unfortunately I had too much to do.

  Tá fadhb sa Ghaeilge leis an chopail "is" - tá sí mar an gcéanna san aimsir chaite agus sa mhodh choinníollach. There is a problem in Irish with the copula "is", which is the same in the past tense and the conditional mood. Lena rá ar dhóigh eile, dá scríobhfá "Ba mhaith liom dul go Toronto ach bhí barraíocht le déanamh agam", bheadh sé cineál corr. Ní léir an "I would like to go" nó "I wanted to go" atá i gceist. In other words, if you wrote "Ba mhaith liom dul go Toronto ach bhí barraíocht le déanamh agam", it would be kind of strange. It's not clear whether it means "I would like to go" or "I wanted to go". Mar sin de, is fearr i bhfad "iarraidh" a úsáid sna cásanna seo. So it's much better to use "iarraidh" in these cases.

  Ceisteanna ar bith eile agaibh? Seán. smiley - biggrin  Report message11

 • Message 12

  , in reply to message 10.

  Posted by Rang Gaeilge MUN (U14372645) on Tuesday, 16th March 2010

  Ta an aimsir go halainn anseo inniu! Ta se fuar ach grianmhar! Nil moran sneachta ar an talamh! Beidh neart ceoil agus craic sna tithe tabhairne amarach i mBaile Naomh Eoin! Ach ta rang GAeilge againn ar a naoi a chlog maidin Deardoine!

  Report message12

 • Message 13

  , in reply to message 12.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Tá mé breá sásta a chluinstin go bhfuil an aimsir galánta! Bhí sé milteanach fuar anseo ar na mallaibh agus bhí sneachta ar chuid de na Beanna Boirche cúpla lá ó shin. Tá súil agam go mbainfidh sibh sult as an chraic sna tithe tábhairne amárach! Seán.

  I am very glad to hear that the weather is fine! It's been very cold here recently and there was snow on some of the Mournes a couple of days ago. I hope you enjoy the craic in the pubs tomorrow! Seán.

  Report message13

 • Message 14

  , in reply to message 6.

  Posted by MUIRGEN (U14387526) on Tuesday, 16th March 2010

  How does the speaker know when to use direct or indirect? Is there a structure to this?

  Is the vernacular or the standard more widely used in practice?

  Report message14

 • Message 15

  , in reply to message 14.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Fáilte isteach, a Muirgen!

  Tá brón orm faoin mhoill ansin, bhí orainn fadhb bheag theicniúil a réiteach. Sorry about the delay - we just had to fix a minor glitch.

  This is another very good question. I didn't want to go through all the uses of these different forms in the other answer because it would have made it too complicated but I'll say a bit more about them here. First of all, there are two forms of each verb:

  a dhéanfaidh/ a ndéanfaidh
  a rinne/ a ndearna
  a bhris/ ar bhris
  a bhriseann/ a mbriseann
  a thuigeann/ a dtuigeann
  atá/ a bhfuil
  a bhí/ a raibh

  I have already mentioned one of the major uses of these things. Some of the question words take one form, the others take the other. So it's Cad é a dhéanfaidh sibh (What will you do?) but Cén dóigh a bhfuil rudaí? (How are things?)

  Another use is An and Ní, of course. It's An mbriseann siad fuinneoga? and Ní bhriseann siad fuinneoga.

  And when you want to say "All I have" you say "Sin a bhfuil agam". "All I've learned" is "Ar fhoghlaim mé".

  But the real killer is the sentences like "An fear a bhfuil a mhac tinn" or "An fear atá tinn".

  This frightens people and it looks hard but it's really not that bad.

  Suppose you have two sentences:
  "Tá fear anseo. Tá sé tinn."
  There's a man here. He is sick.

  If you put those together, it's a direct relative because the man and the he are the same person, so it's:
  Tá an fear atá tinn anseo.
  The man who is sick is here.

  If we have the sentences,
  "Tá fear anseo. Tá a mhac tinn."
  There is a man here. His son is sick.

  In this case, the man is the subject of the first sentence, but his son is the subject of the second. So it's:

  "Tá fear anseo a bhfuil a mhac tinn."

  Some more examples:

  Indirect

  An fear a ndearnadh an brachán dó.
  The man the porridge was made for.

  An bhean a bhfuil teach mór aici.
  The woman who has a big house (at whom there is a big house).

  An capall a gcuireann siad coirce sa chró dó.
  The horse for whom they put oats in the shed.

  Direct.

  An fear a bhris an fhuinneog.
  The man who broke the window.

  An cat a d'ith an t-iasc.
  The cat that ate the fish.

  An leabhar a léigh mé i rith an tsamhraidh.
  The book I read during the summer.

  If you need some more examples, let me know. I'll do my best to answer them! Beannachtaí na Féile Pádraig duit! Seán. smiley - biggrin

  Report message15

 • Message 16

  , in reply to message 11.

  Posted by Rang Gaeilge MUN (U14372645) on Tuesday, 16th March 2010

  Ceist O Andrew
  Mas e an aimsir laithreach den chopail = IS agus an aimsir caite de = BA (le seimhiu ina dhiaidh)
  An ndearfa 'Ba cuma liom' no 'Ba chuma liom'?

  Report message16

 • Message 17

  , in reply to message 15.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  I may as well give you a few more examples!

  The house where the doctor lives.
  An teach a bhfuil an dochtúir ina chónaí ann.

  (Because there is a house, and there is a doctor living in it. The house is the subject of one sentence but the doctor is the subject of the other, so it needs to be indirect).

  The girl I sold the car to.
  An cailín ar dhíol mé an carr léi.

  (Cailín is the subject of the first sentence or proposition, while mé is the subject of the second. Because they are different, it has to be an indirect relative)

  The house that the tree fell on.
  An teach ar thit an crann air.

  (There is a house. A tree fell on it. House is the subject of one and tree of the other).

  I hope this makes it clear! I know it's not easy but it's just a matter of practice. If you've got any sentences you want me to translate, send them in! Seán. smiley - biggrin

  Report message17

 • Message 18

  , in reply to message 16.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Fáilte romhat, a Andrew! Ceist bhreá eile agus is léir go bhfuil Gaeilge bhreá líofa agat!

  "Ba chuma liom" an leagan ceart ach mar a dúirt mé thuas, tá débhríocht ag baint leis an chopail sa Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo "I wouldn't mind, it wouldn't matter to me".

  "Ba chuma liom" is the right version but as I said above, there is an ambiguity about the copula "is" in Irish. This phrase means "I wouldn't mind, it wouldn't matter to me".

  Más "I didn't mind" atá i gceist agat, is fearr an aimsir láithreach a úsáid nó "níor chuir sé isteach orm" nó "níor chás liom é" a rá.

  If you want to say "I didn't mind", you're better using the present tense, or saying "níor chuir sé isteach orm" or "níor chás liom é".

  Cuir i gcás gur bhris an madadh seanvása ach is cuma leat mar nach raibh sé luachmhar agus níor thaitin sé leat.

  Suppose your dog broke an old vase but you don't mind because it wasn't valuable and you didn't like it.

  Bhris an madadh an seanvása sin ach is cuma liom ar fad.
  Bhris an madadh ina smidiríní é ach níor chás liom é - rud gránna a bhí ann.

  Learners often have problems with things like this, especially Is maith liom. They change it to Ba mhaith liom for the past tense, which sounds really strange.

  Is minic a bhíonn fadhbanna ag foghlaimeoirí leis na nithe seo, go háirithe Is maith liom. Déanann siad "Ba mhaith liom" de leis an aimsir chaite a chur in iúl ach ní den dea-Ghaeilge é sin.

  Is maith liom Gaeilge a labhairt.
  Ba mhaith liom Gaeilge a labhairt ach ní bhíonn an t-am agam anois.

  This is fine, but it means "I would like to speak Irish but I don't have the time now". It doesn't mean "I liked speaking Irish but I don't have the time now". Tá an abairt thuas le "Ba mhaith liom" ceart go leor, ach is é "I would like to speak Irish but I don't have the time now" an chiall atá léi. Ní chiallaíonn sí "I liked speaking Irish but I don't have the time now".

  To express things like that, you are better using Thaitin liom or Bhaininn sult as or Ba ghnách liom sult a bhaint as rather than Ba mhaith liom.

  Le nithe den sórt sin a chur in iúl, is fearr feidhm a bhaint as "Thaitin liom" nó "Bhaininn sult" as nó "Ba ghnách liom sult a bhaint as" in áit "Ba mhaith liom".

  I hope this is clear, Andrew. If not, send me another email!
  Tá súil agam go bhfuil sé seo sothuigthe, a Andrew. Mura bhfuil, cuir ríomhphost eile chugam!

  Seán. smiley - biggrin

  Report message18

 • Message 19

  , in reply to message 17.

  Posted by MUIRGEN (U14387526) on Tuesday, 16th March 2010

  So are these considered compound sentences? Is there a specific way of combining the pieces, or does it depend on the nature of the sentences?

  An teach ar thit an crann air.
  An cailín ar dhíol mé an carr léi.

  These two seem to be linked with the preposition "ar", but there are others that seem to be linked with "sin" and "seo" ("this" and "that" I believe), the same way as we would link some compounds in English.

  Is that accurate? It's possible that I'm misunderstanding the Irish sentence structure.

  Report message19

 • Message 20

  , in reply to message 4.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Tá mé díreach i ndiaidh teachtaireacht a léamh ar Twitter faoin Chlár Teachtaireachtaí s’againne anseo. Ní Twittaire mé agus níor Twittáil mé riamh ach bhí ceisteanna maithe ann cibé. Baineann ceann de na ceisteanna le Lá Fhéile Pádraig...

  Ceist: Cad chuige nach gcuirtear séimhiú ar Phádraig (tá mé buartha, séimhiú ar Pádraig) sna frásaí ‘Lá Fhéile Pádraig’, ‘an Pota Pádraig’, ‘Dún Pádraig’?

  Freagra: Bhal, caithfidh mé a rá nach bhfuil leid dá laghad agam. B’fhéidir go raibh na hainmneacha sin ann sula raibh aon séimhiú ann!

  Agus bhí ceist eile ann:

  Ar Bhlas nó gan Blas. Tá súil agam nach ag cáineadh mo chuid Gaeilge féin atá siad le Gan Blas! De réir cosúlachta, tá siad ag iarraidh an tseancheist sin a réiteach faoi ‘ar’ agus teideal: ar Foinse, ar Comhar, ar Blas, ar Saoi BBC seachas ar Fhoinse, ar Chomhar, ar Bhlas, ar Shaoi BBC.
  Ar ndóigh, is fearr teideal a choinneáil san fhoirm chéanna i gcónaí agus tá sé sin míle uair níos tábhachtaí anois in aois seo an Interweb agus na Twitterála, mar shampla, seans go mbeadh duine éigin ag iarraidh cuardach a dhéanamh ar an fhocal Blas (ní bhfaighidh siad rud ar bith ina bhfuil an focal litrithe mar Bhlas, ar ndóigh) agus cruthaíonn sé fadhbanna le hipearnaisc fosta. Mar sin de, is fearr teideal a choinneáil gan séimhiú i gcónaí.

  Beannachtaí na Féile Phádraig, (hoips!) ar Bhlas (hoips!) ó Shaoi BBC (hoips!), Seán.

  Report message20

 • Message 21

  , in reply to message 19.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Cad é mar atá tú, a Muirgen?

  They aren't considered compound sentences (as far as I know) because my understanding is that a compound sentence has to have two separate clauses linked by a conjunction. I suppose you would call sentences like these complex sentences, certainly, because they have a subordinate clause.

  There are lots of things in Irish which look and sound the same but are actually quite different. It's one of the complex things about the language. The ar isn't a preposition in this case - I think you would describe it as an indirect relative particle used with the past tense.

  If you look at these examples:

  An crann a thit.
  The tree which fell.

  An teach ar thit an crann air.
  The house which the tree fell on it, the house on which the tree fell.

  An cailín a cheannaigh an carr.
  The girl who bought the car.

  An cailín ar dhíol mé an carr léi.
  The girl to whom I sold the car, the girl who I sold the car to her.

  In other words, the 'ar' is the which or whom of these sentences. The direct equivalent is 'a'.

  I hope this explains it! Irish isn't easy but it's worth it! Beannachtaí na Féile Pádraig, Seán.


  Report message21

 • Message 22

  , in reply to message 19.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Go raibh maith agat as an cheist sin, a Muirgen. Thanks very much for that question.

  I thought I had posted an answer to this but it doesn't seem to have appeared.

  I think you would describe them as complex sentences because they have a subordinate clause. The ar looks like the preposition "ar" but it is really a relative particle used in the past tense. It means which or whom.

  An teach ar thit an crann air.
  This literally means "the house which the tree fell on it."

  An cailín ar dhíol mé an carr léi.
  This literally means "the girl whom I sold the car to her".

  It's quite difficult at the start but it becomes second nature after a time. Seán. smiley - biggrin

  Report message22

 • Message 23

  , in reply to message 22.

  Posted by Saoi BBC (U14369913) on Tuesday, 16th March 2010

  Bhal a chairde, tá an t-am istigh. Gabhaim míle buíochas le gach duine agus go háirithe le muintir Thalamh an Éisc as na ceisteanna spéisiúla uilig a sheol siad chugam agus mé i mo cháil mar Saoi BBC! Bhí a lán ceisteanna deacra ann ach tá súil agam go raibh na freagraí soiléir sothuigthe. Go n-éirí libh a chairde agus go mbainfidh sibh sult as an fhéile amárach, Lá Fhéile Pádraig. Beidh muid ag smaoineamh oraibh anseo ar an tSeanfhód. Seán.

  Well, my friends, the time is up. Many thanks to all of you and especially to the Newfoundland contingent for all the interesting questions they sent me in my capacity as BBC Irish Guru. There were a lot of difficult questions but I hope the answers were clear and easy to understand. Good luck to you and I hope you enjoy the festival of St Patrick tomorrow. We’ll be thinking of you here in Ireland. Seán.

  Report message23

 • Message 24

  , in reply to message 5.

  Posted by BBC IRISH (U14369936) on Tuesday, 16th March 2010

  Nóta ó Róisín, BBC IRISH

  Míle buíochas, a Sheáin, Saoi BBC 16.03.2010!
  Gabhaimid buíochas ollmhór le Seán Ó Dúrois a bhí mar Saoi BBC Gaeilge dúinn inniu, agus é linn ag freagairt na gceisteanna a sheol foghlaimeoirí na Gaeilge isteach chuige inniu, díreach in am do Lá na Gaeilge.
  Bhí sé an-deas cloisteáil uaibh féin a bhí i dteagmháil linn inniu - go raibh maith agaibh as páirt a ghlacadh sa chéad ócáid ar-líne ag bbc.co.uk/irish riamh. Beannachtaí na Féile Pádraig! Coinnigí i dteagmháil linn!

  Thank you Seán, Saoi BBC 16.03.2010!
  A big thank you to Seán Ó Dúrois, today's Saoi BBC Irish, who came on board to answer all the questions from Irish language learners around the globe.
  It was great to hear from you all - thank you for making history on bbc.co.uk/irish today! Keep in touch and enjoy St.Patrick's Day!

Back to top

About this Board

Language learners and fluent speakers - you are all very welcome on our Irish language message board.

or register to take part in a discussion.


The message board is currently closed for posting.

Weekdays 0900-2200 Weekends 1000-2200

This messageboard is reactively moderated.

Find out more about this board's House Rules

Copyright © 2015 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.