Datganiad gan y Gweinidog Iechyd

Help

Mae 44 o wardiau mewn 13 o ysbytai wedi cael ymweliad fel rhan o'r Rhaglen Archwiliadau Dirybudd mewn Ysbytai meddai'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford ar 15 Gorffennaf 2014.

Daeth yr ymweliad yn dilyn cyhoeddi adroddiad annibynnol, Adroddiad Andrews ar 13 Mai 2014 ar y gofal yn ysbyty Tywysoges Cymru ac ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r adolygiad yn dangos nifer o fethiannau yn y ddau ysbyty gan ddisgrifio "teimlad o anobaith" yn eu gofal o bobol hen a bregus.

Dangosodd yr adroddiad "ymddygiad proffesiynol gwael" a "diffyg staff cymwys ac addysgedig."

Pwysleisiodd yr awdur, yr Athro June Andrews, nad oedd hyn yn "Stafford arall" - cyfeiriad at fethiannau yn ymddiriedolaeth Mid Staffordshire ond mae hi yn galw am newidiadau brys.

Dywedodd y Gweinidog "Rwy'n falch o adrodd, hyd yn hyn, nid oes unrhyw faterion arwyddocaol o bryder wedi dod i'r amlwg am hydradiad cleifion, anghenion ymataliaeth neu dawelydd yn ystod y nos.

Ychwanegodd "Fodd bynnag, mae'r archwiliadau dirybudd wedi datgelu fod angen gwneud gwelliannau i reoli meddyginiaethau ar y ward.

"Nid o ran y meddyginiaethau sy'n cael eu gadael mewn potiau ar ddiwedd gwely claf ond yn hytrach, mae'r materion hyn yn ymwneud รข storio meddyginiaethau."

Read this in English

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.