Dadl gan Aelodau Unigol

Help

Bu aelod Llafur Ann Jones AC yn arwain dadl gan Aelodau Unigol yn nodi'r awydd llethol ymhlith cefnogwyr pêl-droed i weld cyfleusterau sefyll diogel yn cael eu cyflwyno, ar 09 Gorffennaf 2014.

Galwodd aelodau ar Lywodraeth Cymru i weithio'n agos gyda chymdeithasau chwaraeon ac awdurdodau rheoleiddio i hyrwyddo cyfleusterau sefyll ddiogel yn stadia chwaraeon yng Nghymru ac i ystyried cyflwyno cynllun peilot ar gyfer cyfleusterau sefyll diogel yng Nghymru.

Mae cefnogwyr wedi rhoi cymeradwyaeth lethol i gynigion ar gyfer ardal Sefyll Diogel sydd wedi eu modelu ar drefniadau yng Ngwlad Pwyl, yr Almaen ac Awstria.

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts "Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn galw am hyn ers blynyddoedd, ond mae'r Ceidwadwyr wedi ein rhwystro rhag gwneud hyn o dan y glymblaid. Yr wyf yn annog Aelodau Ceidwadol o'r Cynulliad i argyhoeddi i'w cydweithwyr yn San Steffan i newid eu meddyliau ar y mater hwn."

Wrth ymateb, dywedodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths nad yw hyn yn fater hawdd i'w ddatrys ac mai diogelwch yw'r peth pennaf.

Read this in English

Copyright © 2018 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.