Mesur Safleoedd Carafannau Gwyliau 'ddim yn flaenoriaeth'

Cymorth

Does dim angen y Mesur Safleoedd Carafanau Gwyliau (Cymru) yn ôl y Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant ar 11 Mehefin 2014.

Roedd Mr Sargeant yn rhoi tystiolaeth o flaen y Pwyllgor Cymunedau pan atebodd gwestiwn gan yr aelod Llafur, Leighton Andrews "ydych chi'n meddwl fod angen y mesur yma" gyda'r gair "na".

Mesur Aelod Cynulliad a gyflwynwyd gan y Ceidwadwr Darren Millar yw'r mesur hwn a diben y mesur yw moderneiddio'r gyfundrefn drwyddedu ar gyfer safleoedd carafanau gwyliau.

Mae'r mesur hefyd yn ceisio rhoi terfyn ar yr arfer o ddefnyddio carafanau gwyliau fel cartrefi preswyl parhaol drwy ei gwneud yn ofynnol i berchnogion carafanau a meddianwyr hirdymor ddangos bod eu prif breswylfa mewn man arall, a thrwy roi pwerau i awdurdodau lleol ddelio â meddianwyr carafanau sy'n methu'r prawf hwn.

Wrth ateb cwestiwn i'r aelod Democratiaid Rhyddfrydol, Peter Black, ar ymagwedd mwy "rhesymol" y gweinidog i'r mesur, megis trwyddedu deuol, dywedodd Mr Sargeant "yn ysbryd taith y mesur, ychydig bach os nad dim o waith sydd wedi ei gyflawni gennym yn nhermau penderfynu beth y dylem eu gwneud yn y dyfodol."

Dywedodd y gweinidog "nid yw'r mesur yn flaenoriaeth i mi" ac ychwanegodd "fel mae'n sefyll, nid ydym yn credu fod angen y ddeddfwriaeth ar sail y dystiolaeth sydd wedi eu darparu."

Gwthiodd Mr Black y gweinidog gan ddweud "os oes camddefnydd yn y system bresennol, rydych chi'n hapus i hyn barhau."

Ymatebodd y gweinidog, "na" gan ddweud "y gair allweddol yw 'os', a dydw i ddim yn siŵr os yw 'os' yn bodoli."

Dywedodd yr aelod Ceidwadol, Janet Finch-Saunders fod tystiolaeth glir yn Sir Ddinbych a Chonwy fod problem gyda phobl yn defnyddio carafannau gwyliau fel preswylfa llawn amser.

Atebodd y gweinidog "a phob parch" fod Ms Finch-Saunders yn siarad am 2 awdurdod allan o 22, dywedodd "rwy'n ffeindio hi'n anodd ystyried rhywbeth nad ydw i'n deall diben y broblem, sydd ddim yn broblem i'r llywodraeth."

Ychwanegodd fod y sector twristiaeth yng Nghymru "yn rhy bwysig i ymyryd ynddi yn nhermau deddfwriaeth sydd heb ei ystyried yn drylwyr.

Dywedodd "rhowch y dystiolaeth i mi ac fe wnaf ei ystyried."

Read this in English

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.