Ymddiheuriad 'cwbl ddiffuant' gan y Gweindiog Iechyd

Cymorth

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi gorchymyn y dylid cynnal adolygiad ar unwaith i'r gofal sy'n cael ei roi i gleifion oedrannus yn ysbytai Cymru.

Mae hynny'n dilyn cyhoeddi adroddiad annibynnol ar 13 Mai 2014 ar y gofal yn ysbyty Tywysoges Cymru ac ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Ymddiheurodd Mr Drakeford yn "gwbl ddiffuant" i'r unigolion a'r teuluoedd sydd wedi derbyn gofal sydd "islaw safon yr hyn y byddent wedi disgwyl ei gael gan Wasanaeth Iechyd Cymru."

Roedd y gweinidog yn gwneud datganiad ar Adroddiad yr Athro Andrews ar ofal yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r adolygiad yn dangos nifer o fethiannau yn y ddau ysbyty gan ddisgrifio "teimlad o anobaith" yn eu gofal o bobol hen a bregus.

Dangosodd yr adroddiad "ymddygiad proffesiynol gwael" a "diffyg staff cymwys ac addysgedig."

Pwysleisiodd yr awdur, yr Athro June Andrews, nad oedd hyn yn "Stafford arall" - cyfeiriad at fethiannau yn ymddiriedolaeth Mid Staffordshire ond mae hi yn galw am newidiadau brys.

Dywedodd Mr Drakeford fod hyn yn "ddiwrnod anodd i unrhyw un sy'n bryderus am ofal henoed yn y ddau ysbyty yma."

Ychwanegodd ei fod yn "benderfynol na fydd dim byd o'r fath yn cael ei oddef eto yn y ddau ysbyty hyn, yn y bwrdd iechyd hwn nac yn wir yn unman arall yng Nghymru yn y dyfodol."

Esboniodd y gweinidog fod 18 o argymhellion yn yr adroddiad a bod 4 ohonynt yn gyfrifoldeb i lywodraeth Cymru a'i bod yn derbyn y 4 hynny.

Dywedodd Mr Drakeford ei fod wedi ysgrifennu at gadeirydd pob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth y NHS yn amlinellu ei ofynion "y bydd yr adroddiad yma yn cael ei drafod ar lefel bwrdd ac y bydd unrhyw weithredoedd angenrheidiol yn dilyn yr adroddiad yma yn cael eu nodi a'u gweithredu ar frys."

Yn ôl y Ceidwadwr Darren Millar "dydy dweud sori ddim yn mynd i wella'r clwyfau y mae'r adroddiad yma wedi eu dadorchuddio."

Gofynnodd yr aelod Plaid Cymru, Elin Jones a ydy hi'n amser am "ddealltwriaeth gyffredin" o'r lefel o ofal lleiafsymiol sy'n ddisgwyliedig yn ein hysbytai.

Yn ôl arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, un o'r pethau "mwyaf brawychus" o'r adroddiad yw rheoli meddyginiaeth.

Read this in English

Copyright © 2015 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.