Ysbyty Glan Clwyd fydd lleoliad Canolfan Gofal Dwys Is-ranbarthol i Fabanod Newydd-anedig

Cymorth

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ar 13 Mai 2014 mai Ysbyty Glan Clwyd fydd lleoliad Canolfan Gofal Dwys Is-ranbarthol i Fabanod Newydd-anedig yn y Gogledd yn dilyn argymhelliad panel annibynnol o dan gadeiryddiaeth Sonia Mills.

Dywedodd y prif weinidog ei fod yn "cydnabod yr heriau a'r risgiau a nododd y panel yn ei adroddiad, a bydd angen i'r bwrdd iechyd fynd i'r afael â'r rhain cyn datblygu'r ganolfan yn Ysbyty Glan Clwyd".

Ond ychwanegodd ei fod yn credu bod cyngor y panel yn "gadarn ac yn gytbwys - ac yn bwysicach na dim - mae'n rhoi sylw i les gorau'r teuluoedd sy'n byw yn y gogledd".

Fe wnaeth grynhoi trwy ddweud, "trwy weithio gyda'n gilydd, gallwn ni helpu i wella canlyniadau ar gyfer ein babanod a'n plant mwyaf sâl."

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, Darren Millar fod "gofal newyddenedigol yng ngogledd Cymru wedi bod yn y fantol am lawer rhy hir, felly bydd croeso i'r cyhoeddiad heddiw a bydd yn hwb enfawr i famau y dyfodol ar draws y rhanbarth."

Ychwanegodd, "mae nawr i fyny i fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr i recriwtio'r staff ychwanegol sydd ei angen yn Ysbyty Glan Clwyd i fodloni'r safonau uchel o ofal sydd ei angen yn y ganolfan newydd."

Dywedodd Llŷr Gruffydd o Blaid Cymru ei fod yn "croesawu'r tro pedol" gan y llywodraeth.

Dywedodd Mr Gruffydd fod "staff a theuluoedd wedi cael dwy flynedd o ansicrwydd oherwydd rheolaeth wael gan y ddau fwrdd iechyd a Llywodraeth Lafur Caerdydd dros ofal newydd-enedigol yng ngogledd Cymru".

Dywedodd Aled Roberts, aelod y Democratiaid Rhyddfrydol dros ogledd Cymru, bod "angen sicrwydd ar bobl yn y gogledd ynghylch y lefelau staffio a'r amserlen ar gyfer gweithredu.

Ychwanegodd, "yn anffodus, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn hanesyddol wedi methu â darparu lefelau staffio priodol o fewn unedau newyddanedig.

Ni ellir caniatáu i fethiannau o'r fath barhau".

Read this in English

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.