'Anghysondebau' yng nghynlluniau byrddau iechyd

Cymorth

Mae "llawer o anghysondebau ac amrywiaeth" yn y cynlluniau y mae byrddau iechyd lleol wedi eu cyflwyno o dan ddeddfwriaeth newydd sydd yn rhoi mwy o hyblygrwydd ariannol i sefydliadau GIG Cymru, dywedodd cadeirydd y Pwyllgor Iechyd David Rees ar 8 Mai 2014.

Gofynnodd i'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, a oedd wedi "disgwyl gweld amrywiaeth o'r fath yn y cynlluniau".

Atebodd Mr Drakeford mai "dyma'r tro cyntaf y mae byrddau iechyd wedi gorfod cynhyrchu cynlluniau yn y modd hwn. Nid wyf yn credu ei fod yn syndod bod amrywiaeth rhyngddynt y tro cyntaf".

Fe wnaeth Mesur Cyllid y GIG (Cymru) newid y gofyniad statudol i Fyrddau Iechyd Lleol fantoli'r gyllideb dros gyfnod treigl o dair blynedd, yn hytrach na chyfnod o flwyddyn. Daeth y drefn ariannol newydd i rym ddechrau blwyddyn ariannol 2014/15.

Ychwanegodd Mr Drakeford, "Rwy'n teimlo mai fy swydd i oedd gwneud yn siŵr ein bod ni yn Llywodraeth Cymru yn gwneud y pethau y gwnaethom ni ymrwymo i'w gwneud pan aeth y mesur hyblygrwydd ariannol drwy'r Cynulliad, sef cymryd ymagwedd drwyadl yn ein hasesiad o'r cynlluniau a dim ond rhoi sêl bendith i hyblygrwydd ariannol ar gyfer y sefydliadau hynny y mae eu cynlluniau yn ddigon argyhoeddiadol eu bod yn haeddu hynny. "

Gofynnodd Gwyn Price, AC Islwyn, i'r gweinidog a fu unrhyw fudd o gyhoeddi y ddogfen "Canllaw ar Systemau Mabwysiadu Technoleg".

Er mwyn cefnogi cyrff y GIG, cyhoeddodd y Bwrdd Arloesi y ddogfen gan gynghori "ar ymagwedd fwy systematig a chyson wrth adnabod, gwerthuso a mabwysiadu technoleg ar draws GIG Cymru".

Atebodd Mr Drakeford ei bod yn gynnar iawn i wybod pa effaith a gafodd, ond "yr wyf yn meddwl y gallwch chi ei weld yn dechrau gwneud gwahaniaeth eisoes yn y cynlluniau y mae byrddau iechyd lleol wedi eu cyflwyno fel rhan o'r drefn hyblygrwydd ariannol newydd".

Parhaodd y pwyllgor hefyd gydag ymchwiliad i wasanaethau orthodontig yng Nghymru.

Read this in English

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.