Dadl ar iechyd meddwl

Cymorth

Fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol arwain dadl ar 02 Ebrill 2014 ar blant a'r glasoed sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl.

Dywedodd yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts, bydd un o bob 10 o blant a'r glasoed yn dioddef o broblem iechyd meddwl, a phwysleisiodd "pwysigrwydd ymyriad cynnar i gynorthwyo pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial".

Ychwanegodd ei fod yn gresynu bod nifer y bobl ifanc sy'n aros mwy na 14 wythnos i gael gwasanaethau seiciatrig plant a'r glasoed wedi cynyddu bron bedair gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, o 199 ym mis Ionawr 2013 i 736 ym mis Ionawr 2014.

Yn ôl Jocelyn Davies ar ran Plaid Cymru, mae'r Comisiynydd Plant "wedi mynegi pryder dro ar ôl tro ynghylch y gwasanaethau cymorth i blant a'r glasoed sydd â phroblemau iechyd meddwl".

Fe wnaeth y Ceidwadwr Angela Burns nodi ymrwymiad llywodraeth Cymru i neilltuo gwariant ar wasanaethau iechyd meddwl.

Galwodd ar y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gyhoeddi gwybodaeth i ddangos ei bod yn monitro ac yn cyflawni'r ymrwymiad hwn a sut y mae'n effeithio ar wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed.

Nododd y gweinidog iechyd Mark Drakeford y camau sydd wedi cael eu cymryd gan lywodraethau olynol yng Nghymru i wella gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc.

Pwysleidiodd y "dull partneriaeth, lle y gwelir llywodraeth Cymru, iechyd, addysg, llywodraeth leol a'r trydydd sector yn gweithio gyda'i gilydd fel partneriaid i fynd i'r afael â'r heriau parhaus o ddarparu gwasanaethau effeithiol yn y maes hwn".

Read this in English

Copyright © 2015 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.