Datganiad ar garafannau gwyliau

Cymorth

Cafodd deddf arfaethedig i gryfhau'r rheoliadau ynghylch bod yn berchen ar safleoedd carafannau gwyliau yng Nghymru a'u rhedeg, ei thrafod ar 19 Mawrth 2014.

Cyflwynwyd y Mesur Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru) gan Darren Millar AC, yr Aelod Cynulliad dros Orllewin Clwyd, ar ôl i'w enw gan ei dynnu ym malot deddfwriaethol y Llywydd ym mis Ebrill y llynedd.

Mae'r mesur wedi'i lunio i fynd i'r afael â phryderon ynghylch rheoli a rheoleiddio meysydd carafannau gwyliau yng Nghymru, gan gynnwys:

• y pwerau sydd gan awdurdodau lleol i ymdrin â phobl sy'n byw mewn carafannau yn anghyfreithlon;

• yr adnoddau sydd ar gael i orfodi amodau gweithredu sydd ynghlwm wrth drwyddedau meysydd carafannau gwyliau;

• priodoldeb pobl sy'n berchen ar feysydd carafannau gwyliau;

• camdriniaeth rhai perchnogion meysydd carafannau gwyliau o berchnogion carafannau gwyliau ar eu safleoedd; a

• chost darparu gwasanaethau cyhoeddus i'r rhai sy'n defnyddio carafannau gwyliau fel eu prif gartref.

Dywedodd Darren Millar bod "canoedd o filoedd o bobl yn tyrru i Gymru bob blwyddyn, ac mae safleoedd carafannau gwyliau yn rhan enfawr o'n diwydiant twristiaeth.

"Fodd bynnag, nid yw'r diwydiant hwn heb ei broblemau, ac fel rhywun sy'n cefnogi'r rhan hon o'n sector twristiaeth, hoffwn weld y problemau hyn yn cael eu datrys".

Y cam nesaf yw bod un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ystyried egwyddorion cyffredinol y mesur. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y pwyllgor yn penderfynu a oes angen deddfu yn y maes hwn ai peidio, ac a fydd y mesur yn cyflawni'i nod.

Read this in English

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.