O blaid y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Cymorth

Mae Aelodau Cynulliad wedi cymeradwyo cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol er mwyn sicrhau fod pob person yn cael yr un gofal, waeth lle eu bod nhw'n byw yng Nghymru.

Nod y mesur yw symleiddio cyfreithiau sy'n rheoleiddio gofal a gwneud yn sicr bod cynghorau'n asesu anghenion gofalwyr.

Meddai'r gweinidogion, mae'r ddeddf yn allweddol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol yn "gynaliadwy am genedlaethau i ddod".

Amcanion y mesur yw:

  • Caniatáu i Weinidogion Cymru ystyried ymestyn yr ystod o wasanaethau sydd ar gael, a hynny drwy wneud taliadau uniongyrchol. Byddai hynny'n golygu bod gan bobl fwy o reolaeth dros y gwasanaethau y maent yn eu defnyddio.
  • Cyflwyno meini prawf cymhwysedd cenedlaethol, gan sicrhau bod pobl yn cael eu hasesu yn ôl eu hanghenion, yn hytrach na mewn perthynas â'r gwasanaethau sydd ar gael yn lleol.
  • Cyflwyno asesiadau symudol, sy'n golygu y bydd gan bobl yr hawl i gael gwasanaethau tebyg os byddant yn symud i rywle arall yng Nghymru, heb fod yn rhaid cael asesiad newydd o'u hanghenion os nad yw'r rheini wedi newid.
  • Ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol roi gwybodaeth i ofalwyr am eu hawliau a'r gwasanaethau sydd ar gael iddynt yn eu hardaloedd lleol.
  • Creu gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol i wella canlyniadau lleoliadau plant.

Yn ôl Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol: "Rydyn ni'n agosáu at gyflawni'r amcan pennaf, sef gwneud gwahaniaeth i fywydau'r rheini sydd angen gofal a chymorth mewn cymdeithas.

"Dim ond drwy gydweithio gan nifer o sefydliadau at yr un uchelgais y mae hyn wedi digwydd, a hoffwn i ddiolch yn ddiffuant i bawb sydd wedi chwarae eu rhan.

"Rwy'n edrych ymlaen at weld y Mesur yn dod yn Ddeddf wedi iddo gael ei gyflwyno gerbron ei Mawrhydi y Frenhines i gael Cydsyniad Brenhinol."

Read this in English

Copyright © 2018 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.