Codi ymwybyddiaeth o 'drosedd erchyll' caethwasiaeth

Cymorth

Mae'r Gweinidog Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths, yn "benderfynol o godi ymwybyddiaeth o drosedd erchyll caethwasiaeth".

Dyna a ddywedodd hi wrth roi tystiolaeth i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar 13 Mawrth.

Dywedodd bod yr angen i gael sylfaen dystiolaeth gadarn wedi cael ei gydnabod ac wedi cael blaenoriaeth yng Nghymru.

Credir bod y ffigur presennol o 50 o atgyfeiriadau a gofnodwyd yn 2013 gan ddata Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol Canolfan Masnachu Pobl y DU yn danamcangyfrif sylweddol o raddfa'r broblem yng Nghymru.

Ond esboniodd bod data 2013 yn dangos cynnydd o 47% ar 34 o atgyfeiriadau yn 2012, sy'n "debygol o gael ei briodoli i well ymwybyddiaeth a'r ffaith bod yr heddlu'n chwarae rhan fwy rhagweithiol yn yr ymchwiliadau i gaethwasiaeth".

Fe wnaeth yr aelod Llafur Mike Hedges groesawu'r newid yn y derminoleg a ddefnyddir yn y maes hwn.

Mae'r Cydgysylltydd Atal Masnachu Pobl yn cael ei alw'n Gydgysylltydd Atal Caethwasiaeth yn awr, mae dioddefwyr caethwasiaeth modern yn cael eu galw'n oroeswyr, ac mae'r rhai sy'n masnachu'n cael eu galw, yn syml, yn droseddwyr.

Yn gynharach yn y pwyllgor, dywedodd y Gweinidog Diwylliant John Griffiths ei fod yn disgwyl i awdurdodau lleol ymgynghori'n llawn gyda'u cymunedau a chynnal asesiadau o effaith unrhyw newidiadau i'r ddarpariaeth gyfredol o lyfrgelloedd cyhoeddus.

Dywedodd wrth y pwyllgor fod pobl Cymru wedi "ymgyrchu yn galed am wasanaethau llyfrgell am ddim".

Ychwanegodd, "Mae'n rhaid inni sicrhau bod y gwerthoedd hynny yn parhau i fod yn sail i wasanaethau llyfrgell y dyfodol".

Read this in English

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.