Dadl ar y llifogydd diweddar

Cymorth

Wrth arwain dadl ar ddifrod y llifogydd diweddar, galwodd y Ceidwadwr Russell George ar Lywodraeth Cymru i fynd ati ar unwaith i adolygu Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd.

Galwodd hefyd am ddatblygu ac ail-lansio'r cynllun grant a dreialwyd yn 2010/11 i ddarparu cyllid i'r rhai sy'n wynebu'r perygl mwyaf o lifogydd i wneud eu cartrefi'n fwy diogel rhag llifogydd.

Ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, galwodd William Powell ar y llywodraeth i amlinellu'r camau sy'n cael eu cymryd i ddefnyddio gwybodaeth leol a thechnegau rheoli tir arloesol i wneud mwy o ddefnydd o adnoddau naturiol i leihau effaith llifogydd, a chymryd camau i sicrhau bod cynrychiolwyr yn gwella eu sgiliau'n briodol er mwyn gwella'r gallu i wrthsefyll llifogydd.

Dywedodd Llyr Gruffydd o Blaid Cymru bod angen i Lywodraeth Cymru gyfrifo'r gost ychwanegol i lywodraeth leol a sefydliadau cyhoeddus eraill yn sgîl y stormydd diweddar, ac ystyried ar unwaith yr angen i wneud cais am gyllid ychwanegol gan Lywodraeth y DU neu'r Undeb Ewropeaidd i helpu i ysgwyddo'r baich ariannol.

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies ei fod yn benderfynol o helpu'r awdurdodau sy'n wynebu costau sylweddol ar gyfer atgyweirio amddiffynfeydd llifogydd hanfodol.

Fe wnaeth e atgoffa'r aelodau ei fod wedi adolygu ei gyllidebau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol a bydd o ganlyniad yn neilltuo £2 filiwn y flwyddyn ariannol hon i gynnal y gwaith brys ar y seilwaith amddiffyn rhag llifogydd.

Read this in English

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.