Pwyllgor: Mesur yr Amgylchedd

Cymorth

Mae angen mwy o gysondeb rhwng awdurdodau lleol a mwy o empathi â'r cyhoedd ynghylch casglu gwastraff domestig, clywodd Pwyllgor Amgylchedd y Cynulliad ar 12 Rhagfyr 2013.

Mae'r Athro Peter Matthews yn gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, ond dywedodd ei fod yn mynegi barn bersonol.

Yn ôl yr Athro Matthews, mae 'na wahaniaethau rhwng awdurdodau lleol Cymru oherwydd bod y gwasanaethau casglu yn cael eu "gyrru gan y contractau sy'n delio â gwastraff".

Meddai, "Yn y tymor hir dylem roi'r ceffyl o flaen y drol a dweud 'beth ydym yn credu fydd yn cynyddu ailgylchu yn y cartref i'r lefel uchaf sy'n bosib?' Dyna'r meini prawf y dylid wedyn eu defnyddio er mwyn arwyddo contractau hir - dymor ar gyfer casglu gwastraff ".

Cytunodd y Democrat Rhyddfrydol William Powell a ddywedodd bod y system casglu gwastraff yn "gallu ymddangos braidd yn Fysantaidd".

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Dafydd Elis -Thomas, gan ei fod yn byw mewn awdurdod lleol yng ngogledd Cymru ac yn aros yn y de wrth gyflawni ei waith fel aelod cynulliad, "Rwy'n cael dim cydymdeimlad o gwbl pan fyddaf yn cwyno i bobl am y cymhlethdod o gofio pa ddiwrnod o'r wythnos [ y mae'r gwastraff yn cael ei gasglu] , beth sy'n mynd ble, felly pe gallech sicrhau rhyw fath o gysondeb fe fyddai'n dda ".

Ychwanegodd yr Athro Matthews bod Mesur yr Amgylchedd yn "gyfle unwaith mewn oes i ddatrys amrywiaeth eang o bethau", a dywedodd y "byddai mwy o ddealltwriaeth ac empathi gyda'r cyhoedd yn helpu i wneud y mwyaf o ailgylchu a thrwy hynny gyfrannu at amcanion llywodraeth Cymru".

Yn yr un cyfarfod, mynegwyd pryder gan Katie-Jo Luxton, cyfarwyddwr RSPB Cymru, a chan Gareth Clubb, cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru ynglŷn â rhai cynigion yn y Mesur Amgylchedd sydd, yn eu barn hwy, yn "rhy eang".

Tynnodd y ddau sylw at gynnig yn y mesur sy'n dweud: "Nid ydym yn gwybod ar hyn o bryd pa bryd a sut y bydd Gweinidogion Cymru yn gallu defnyddio'r pwerau galluogi sy'n cael eu gosod allan yn Rheoli Adnoddau Naturiol 11.

"Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gostau neu effeithiau penodol a fydd yn dod i ran unrhyw gyrff cyhoeddus o ganlyniad i'r cynnig hwn".

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd Mesur yr Amgylchedd yn:

•Rhoi fframwaith statudol modern ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy trwy broses mwy cydgysylltiedig sy'n seiliedig ar ardal;

•Rhoi swyddogaethau a dyletswyddau statudol newydd i Cyfoeth Naturiol Cymru i'w helpu i gynnal ei bwrpas craidd a threialu ffyrdd newydd o weithio;

•Arbed adnoddau'n well, er enghraifft trwy reoleiddio gwastraff, er mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau naturiol Cymru; a

•Symleiddio a chrisialu'r gyfraith mewn nifer o systemau rheoleiddio amgylcheddol, fel rheoli pysgodfeydd pysgod cregyn a thrwyddedau morol.

Watch this in English

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.