Dadl: Llythrennedd Ariannol

Cymorth

Cytunodd aelodau y caiff Bethan Jenkins, aelod Plaid Cymru dros orllewin de Cymru, gyflwyno Bil Arfaethedig Aelod ynghylch Llythrennedd Ariannol.

Roedd y cynnig yn nodi mai:

"Pwrpas y ddeddfwriaeth hon fyddai hyrwyddo llythrennedd ariannol poblogaeth Cymru drwy amrywiol gamau a allai gynnwys, er enghraifft:

  • Cynnwys addysg ariannol yng nghwricwlwm ysgolion;
  • Rhoi dyletswyddau i rai cyrff statudol hyrwyddo llythrennedd ariannol a gwarchod pobl rhag arferion ariannol diegwyddor; a
  • Sicrhau bod awdurdodau lleol yn cynnig cyngor i bobl ynghylch dyledion".

Felly bydd cychwyn ar gam cyntaf y broses ddeddfwriaethol pan fydd un o Bwyllgorau'r Cynulliad yn craffu ar egwyddorion cyffredinol y Bil gan asesu a fyddai'r Bil yn cyflawni ei amcanion neu a fyddai deddfwriaeth sy'n bod eisoes yn gallu gwneud hynny

Meddai Bethan Jenkins: "Yng Nghymru, mae rheidrwydd ar ysgolion eisoes i ddarparu addysg ariannol. Er bod y cyrsiau hyn wedi eu cynllunio'n dda a'u darparu yn gydwybodol, fy mhryder i - o siarad â mudiadau a phobl mewn dyled - yw a allant gadw'n gyfoes â chyflymder cynhyrchion ariannol newydd.

"Er enghraifft, gallech ddysgu pobl yn y chweched dosbarth yn awr am y pethau diweddaraf y mae banciau'n eu cynnig.

"Fodd bynnag, pan ddaw'n fater o wneud dewisiadau ymhen cwpl o flynyddoedd, gallant gael eu hwynebu ag amrywiaeth o gynhyrchion newydd nad ydynt yn eu deall".

Read this in English

Copyright © 2018 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.