Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Cymorth

Dylai corff addysgol newydd gael ei redeg gan weithwyr proffesiynol, nid gan Weinidogion Cymru, yn ôl undebau.

Mae'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn gwrando ar dystiolaeth ar y Bil Addysg (Cymru) gan y Gymdeithas yr Athrawon a'r Darlithwyr (ATL), Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU), y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Prifathrawon (NAHT) a Chymdeithas Ysgolion ac Arweinwyr Cholegau (ASCL), ar 2 Hydref 2013.

Ei fwriad yw cryfhau a gwella safonau ysgolion, gwella atebolrwydd a lleihau cymhlethdod a biwrocratiaeth.

Byddai'r Bil yn ceisio sefydlu corff proffesiynol - sef y Cyngor Gweithlu Addysg - i gofrestru a rheoleiddio athrawon ledled Cymru.

Mae'r Bil yn cynnig y dylai gweinidogion Cymru gael mwy o reolaeth, ond pwysleisiodd undebau Cymru y dylai gweinidogion gael cyn lleied o ddylanwad ar y corff hwn.

Yn ôl Lisa Edwards o UCU, fe ddylai'r corff newydd gael ei redeg gan weithwyr proffesiynol, nid gan Weinidogion Cymru.

Dywedodd Ms Edwards: "Byddem yn hoffi gweld corff proffesiynol, sy'n cael ei sefydlu gan weithwyr proffesiynol, i gynrychioli gweithwyr proffesiynol".

Ychwanegodd hefyd fod y corff newydd "yn rhedeg risg o gael ei ystyried i fod yn gwango, os yw gweinidogion yn cael mwy o reolaeth".

Rhybuddiodd Philip Dixon o ATL Cymru y byddai "dicter" gan athrawon os nad oeddent yn cael dweud eu dweud.

Cytunodd Anna Brychan o'r NAHT fod angen i'r corff annibynnol newydd fagu "hyder y proffesiwn addysg" a rhybuddiodd "os mae'n edrych fel cwango ac arogli fel cwango, yna ni fydd ein haelodau yn awyddus i ymuno ag ef".

Fe wnaeth Robin Hughes o ASCL hefyd danlinellu'r angen i'r corff "i ennill calonnau a meddyliau a ffioedd" y gweithwyr proffesiynol.

Dywedodd: "Dydyn ni ddim am fod yn ôl yma ymhen 6 mlynedd gyda chorff sydd wedi marw ar ein dwylo".

Clywodd y pwyllgor dystiolaeth hefyd gan Estyn, y corff sy'n goruchwylio ysgolion yn ogystal â Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, a oedd yn cytuno bod angen i'r cyngor gweithlu ddeall ac adlewyrchu anghenion athrawon dros Gymru gyfan.

Read this in English

Copyright © 2015 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.