Adroddiad bwrdd iechyd yn un 'dwys, pryderus a difrifol'

Cymorth

Cyfaddefodd Merfyn Jones, Cadeirydd sy'n Ymadael, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) fod adroddiad gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn un "dwys, pryderus a difrifol" yn ystod Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 18 Gorffennaf 2013.

BIPBC yw'r mwyaf yng Nghymru - mae'n gwario dros biliwn o bunnoedd y flwyddyn ac yn cyflogi 16,500 o staff.

Cafodd BIPBC ei sefydlu yn 2009 ac mae'n gyfrifol am redeg gwasanaethau iechyd ar draws chwe sir yng ngogledd Cymru - o ddoctoriaid teulu i wasanaethau mewn ysbytai.

Mae'r adroddiad ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn dweud bod arweinyddiaeth o fewn y bwrdd iechyd wedi ei "gyfaddawdu".

Atebodd Mr Jones gwestiwn gan gadeirydd y pwyllgor, Darren Millar, a ofynnodd am un o'r "adroddiadau mwyaf ofnadwy iddo ddarllen ers sefydliad" BIPBC.

Dywedodd Mr Jones ei fod yn cydnabod llawer o'r adroddiad gan ddweud: "fe gynigais i ymddiswyddo gan fod angen i'r cadeirydd gymryd cyfrifoldeb."

Gofynnodd Mr Millar wrtho a oedd problemau gyda chyfathrebu ar y bwrdd.

Dywedodd Mr Jones nad oedd "gwrthdaro rhwng personoliaethau" ond yn hytrach fod "problemau adeiladol gyda'r bwrdd a'i systemau" a barn wahanol.

Cwestiynwyd Mr Jones ar ymateb llywodraeth Cymru a oedd yn ddigonol ai peidio gan Mr Millar.

Roedd Mr Jones yn teimlo iddynt ymateb mewn ffordd weithgar iawn ac ers mis Ionawr roedd ef wedi cyfarfod a'r Gweinidog Iechyd newydd Mark Drakeford.

Gofynnodd yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts, beth oedd y llywodraeth wedi ei wneud ar wahân i gynnal galwadau ffôn dyddiol rhwng David Sissling, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru ac uwch swyddogion.

Yn ôl Mr Jones atgoffwyd y bwrdd o'i gyfrifoldeb cyllidol a rhoddodd y llywodraeth gymorth iddo fel cadeirydd i geisio newid y system.

Yn ogystal â hyn gofynnodd Mr Roberts wrtho ba mor aml yr oedd swyddogion o Gaerdydd yn mynd i ogledd Cymru i weld beth oedd yn digwydd.

Dywedodd Mr Jones nad oedd hyn yn digwydd yn ddyddiol, ychwanegodd fod David Sissling wedi bod yn ymweld yn aml ond na allai fod yn sbesiffig gan ddweud ei fod wedi ymweld "rhyw bedwar i pum gwaith eleni."

Cwestiynodd yr aelod Plaid Cymru Jocelyn Davies, am analluogrwydd Mr Jones i ymddiswyddo cyn cyhoeddiad yr adroddiad os oedd e yn ymwybodol o'r darganfyddiadau: codwyd y pwynt yma gyda'r aelod Llafur Julie Morgan a'r cadeirydd Darren Millar yn ogystal.

Yn ôl Mr Jones, bydd ganddo "amser i synfyfyrio ar hyn am fisoedd i ddod" a'i fod wedi bod yn ceisio mynd i'r afael â'r problemau "dwfn ac adeiladol".

Dywedodd Dr Lyndon Miles, Is-gadeirydd sy'n Ymadael, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bod angen iddo "gymryd cyfrifoldeb yn fethiannau'r bwrdd" a'i fod wedi trio gwella'r sefyllfa dros gryn amser ond daeth i'r penderfyniad i ymddiswyddo.

Holodd Mr Millar am faint y bwrdd iechyd.

Atebodd Mr Jones fod 700,000 o gleifion yn yr ardal a 3 ysbyty fawr.

Ychwanegodd fod nifer y bobl, a'r ardal ddaearyddol yn rhwystredigaeth, yn ogystal â'r ffaith nad oes man gweinyddol canolig.

Dywedodd: "yn bersonol dwi ddim yn credu fod hyn yn, neu erioed wedi, bod yn gynllun cynaliadwy."

Ychwanegodd fod y pellter yn "ffactor hanfodol."

Hwyrach ymlaen, gofynnodd Mr Millar a oeddynt yn credu fod y bwrdd iechyd yn rhy fawr?

Dywedodd Mr Jones fod "graddfa'r gweithredu yn heriol" ond yn ddiweddarach dywedodd ei bod hi'n "gywir i gael un bwrdd iechyd ar gyfer gogledd Cymru."

Watch this in English

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.