Dadl Plaid Cymru: Addysg

Cymorth

Wrth arwain dadl ar addysg ar 17 Gorffennaf 2013, dywedodd Simon Thomas o Blaid Cymru eu bod yn pryderu bod 48.9% o ddisgyblion Cymru yn gadael yr ysgol heb 5 TGAU A*-C gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a mathemateg.

Testun pryder arall, meddai, oedd bod "y bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion o gefndir difreintiedig a mwy breintiedig yn tyfu drwy'r cyfnodau allweddol, gan gyrraedd 33% yng Nghyfnod Allweddol 4".

Dywedodd y dylid ailwerthuso polisïau i fynd i'r afael â lleoedd dros ben i gynorthwyo safonau uchel fel blaenoriaeth.

Galwodd y Democrat Rhyddfrydol Aled Roberts ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag Estyn er mwyn sicrhau bod pob ysgol yn mabwysiadu rhaglen monitro disgyblion unigol, i fesur cynnydd disgyblion a chefnogi ysgolion i dargedu ymdrechion at y disgyblion hynny nad ydynt yn cyflawni eu potensial yn llawn.

Fe wnaeth Angela Burns o'r Ceidwadwyr "nodi gyda phryder y diffyg cysondeb rhwng ysgolion ac awdurdodau addysg lleol ar wella a rheoli'r broses bontio rhwng ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn gadarnhaol".

Nododd Ms Burns ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu 5,650 o gyfleoedd prentisiaeth ychwanegol, a galwodd ar Lywodraeth Cymru i fonitro'r gwaith o greu'r prentisiaethau ychwanegol hyn, a sicrhau bod y sgiliau a geir ar y prentisiaethau hyn yn cyfateb i anghenion y farchnad waith.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Huw Lewis bod y canlyniadau PISA diweddaraf wedi bod yn agoriad llygad, bod Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau heriol a bod gwelliant parhaus mewn llawer o feysydd.

Read this in English

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.