Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cymorth

Mae'r mesur rhoi organau arfaethedig yn "arswydus" ac "wedi ei seilio ar anwiredd" yn ôl Joyce Robins o Patient Concern.

Roedd hi'n rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 7 Chwefror 2013.

Dadleuodd Ms Robins yn gryf yn erbyn cyflwyno caniatâd tybiedig yn lle'r system bresennol o gofrestru caniatad, ar y sail nad yw peidio â gwrthod caniatâd yn gymesur i roi caniatâd.

"Fy mhroblem efo'r mesur hwn ydi ei fod wedi ei seilio ar anwiredd," meddai Ms Robins.

"Fe fyddech chi'n esgus bod gennych chi ganiatâd pan nad oes gennych chi'r ffasiwn beth."

Heriodd cadeirydd y pwyllgor Mark Drakeford ei safbwynt, gan ddadlau "ein bod ni'n llywio ein bywydau dydd i ddydd ar sail caniatâd tybiedig."

Gwrthododd Ms Robins hyn, gan ddweud nad yw esiamplau o ganiatâd yn cael ei dybio o ddydd i ddydd yn cyfateb mewn unrhyw ffordd i'r wladwriaeth yn cymryd yn ganiataol bod pobl yn fodlon rhoi eu horganau heb i'r bobl hynny fynegi hynny'n glir.

Mynegodd bryderon hefyd ynglŷn â chamgymeriadau a allai ddigwydd, gan ddweud y "gallai sefyllfa godi lle mae tystiolaeth gan aelodau teulu yn dod i'r fei, a ddylai fod wedi cael ei ystyried ac oedd yn dangos nad oedd y person eisiau i'w organau gael eu cymryd, ar ôl i'r organau gael eu cymryd.

"Byddai'r wasg yn gwneud môr a mynydd eithriadol o'r peth.

"Os yw'r mesur yn cael ei gymeradwyo a chamgymeriadau yn cael eu gwneud, fe fydd pethau'n ddrwg iawn."

Rhoddodd aelodau o grwpiau crefyddol hefyd dystiolaeth i'r pwyllgor.

Roedd y rhain yn cynnwys y Parch. Aled Edwards, a Geraint Hopkins o Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru, Saleem Kidwai o Gyngor Mwslimiaid Cymru, y Parch. Carol Wardman o'r Eglwys yng Nghymru a Stephen Wigley o'r Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru.

Mynegodd pob un eu gwrthwynebiad i'r mesur ond fe bwysleision nhw hefyd bod eu crefydd yn annog pobl i roi organau cyn belled â bod hynny'n benderfyniad bwriadol.

Yn ôl Geraint Hopkins, "er bod y bwriad y mesur yn dda mae naws rhoi fel rhodd dan fygythiad gan y symudiad annoeth tuag at gydsyniad tybiedig."

Esboniodd Mr Kidwai bod y Qur'an yn nodi bod "pwy bynnag sy'n achub bywyd yn achub y ddynoliaeth yn ei gyfanrwydd" a bod y mwyafrif o ysgolheigion Mwslimaidd yn gweld rhoi organau fel rhywbeth clodwiw.

Er hynny, nid oedd yn cefnogi'r mesur gan ei fod yn gwneud rhai Mwslemiaid yn anghyffyrddus.

Wedi'r egwyl fe roddodd John Saunders, cadeirydd Pwyllgor Materion Moesegol Coleg Brenhinol y Ffisegwyr dystiolaeth i'r bwrdd.

Dywedodd ei fod yn "lled gefnogol" o'r mesur.

Read this in English

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.